به جوانان

Spread the love

به جوانان

ای جوان روزهای جوانیت را خوش بگذران و از آنها لذت ببر . هرچه چشمت می بیند و دلت     می خواهد انجام بده ،اما فراموش مکن که برای هر کاری باید به خدا جواب بدهی
غم و درد را در دلت راه مده زیرادوران جوانی کوتاه و زودگذر است
آفریننده خود را در روزهای جوانیت به یادآور پیش از آن که روزها و سالهای سخت برسند و بگویی من دیگر از زندگی لذت نمی برم
آفریننده خودرا به یادآور قبل از آن که آفتاب و ماه و ستارگان، دیگر بر زندگی تو ندرخشند و ابرهای تیره ،آسمان زندگیت را تاریک کنند ،دستهایت که از تو محافظت می کنند بلرزند و پاهایت سست گردند،دندانهایت بیفتند و دیگر نتوانی غذا بخوری ، چشمانت کم نور و گوشهایت سنگین شوند و نتوانند سر وصدای کوچه و آواز آسیاب و نوای موسیقی را بشنوند؛ اما صدای پرندگان از خواب بیدارت کند ،از بلندی بترسی و با هراس راه بروی ، موهای سرت سفید شوند ،نیرویت از بین برود و اشتهایت را از دست بدهی
ما رهسپار ابدیت خواهیم شد و در کوچه ها نوحه گری خواهد بود ، پیش از آن که رشته نقره ای عمر گسسته شود و جام طلا بشکند و کوزه در کنار چشمه خرد گردد و چرخ بر سر چاه شکسته شود. بدن ما که از خاک ساخته شده است به خاک بر می گردد و روح نزد خدا می رود که آنرا به ما بخشیده بود
کلام شخص دانا مانند سک گاورانان است و همچون میخهایی است که محکم به زمین کوبیده شده باشند، که توسط یک شبان داده شده است
اما فرزندم علاوه براینها،بر حذر باش ؛ نوشتن کتابها پایانی ندارد و مطالعه زیاد انسان را خسته می کند.خلاصه کلام اینکه
انسان باید از خدا بترسد و اوامر اورا بجا آورد ، زیرا که این تمام وظیفه اوست؛
چون خدا هر کار خوب یا بد انسان را ،حتی اگر در خفا هم انجام شده باشد، داوری خواهد کرد
ارسال در فیس بوک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *