بلای زبان

Spread the love

[ti_audio media=”1919″]

عجب بلایی است این زبان!

دوستان عزیز سعی نکنید اشتباهات دیگران را فوری به ایشان گوشزد کنید، زیرا همه ما دچار اشتباه می شویم

اگر کسی بتواند بر زبان خود مسلط شود ، قادر خواهد بود در سایر موارد نیز بر خود مسلط باشد

اسبی بزرگ را با دهنه ای کوچک مطیع خود می سازیم واورا به هر جا که بخواهیم می بریم

یک سکان کوچک ، کشتی بزرگ را به هر سو که خواست ناخدا باشد، هدایت می کند حتی اگر بادی شدید بوزد

زبان نیز دربدن ، عضوی کوچک است، ولی چه خسارات سنگینی می تواند به بار آورد

یک جنگل عظیم را می توان با یک جرقه کوچک به آتش کشید

زبان همچون زبانه آتش است ؛ لبریز از شرارت می باشد و تمام بدن را زهرآلود می کند ؛ آتشی است که از جهنم

می آید و می تواند تمام زندگی را به نابودی بکشد

انسان توانسته است هرگونه حیوان وحشی ، پرنده ، خزنده و جاندار دریایی را رام کند ، وبعداز این هم رام خواهد

کرد. اما هیچ انسانی نمی تواند زبان را رام کند

زبان همچون مار سمی ، همیشه آماده است تا زهر کشنده خود را بیرون بریزد

بازبان لحظه ای خداوند متعال را شکر می کنیم و لحظه ای دیگر مردم را که شبیه خدا آفریده شده اند نفرین

می نماییم

از دهانمان هم برکت جاری می شود هم لعنت! عزیزان نباید چنین باشد

آیا امکان دارد از یک چشمه ، ابتدا آب شیرین بجوشد و بعد آب شور؟

آیا می توان از درخت انجیر زیتون چید؟ یا از تاک می توان انجیر چید؟ نه

به همین ترتیب از چاه شور نمی توان آب شیرین  وگوارا کشید

ارسال در فیس بوک

1 thought on “بلای زبان

Leave a Reply to Designing a website Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *