شاد باشید

Spread the love

یکی از محبت های بزرگی که خداوند به ما عطاکرده ، توان خندیدن است
این نیرو براحتی از طرف خداوند به ما عطا شده و براحتی نیز توسط شیطان(و نا آگاهی ما)  از بین می رود
اگر ما هم بتوانیم این توان را در خود تقویت کرده و در بسیاری از مواقع از آن به جا استفاده کنیم
خواهیم دید که آن نیرو معجزه ای بس عظیم است که هیچگاه به آن توجه نداشته ایم. این نیرو کمک
می کند تا راحت تر ازمشکلات خود  عبور کرده و همچنین قادر است نیروهای از دست رفته گذشته رانیز باز گرداند
 درضمن موقعی که ما خندان و شاد هستیم چهره ما حالت مثبت داشته وهم برروی خودمان و هم دیگران تاثیر مثبت خواهیم داشت ؛ وهمچنین زمانی که شخصی با چهره ای شادان بادیگران و حتی درآینه با خودش روبرو می شود ، دیگر نمی تواند مغرور و خودخواهانه با کسی برخورد کند ویا
به کسی آسیب برساند. شخص متبسم دوست داشتنی  ومورد احترام و اعتماد است ولی شخص عبوس و اخم آلود شخصی است خشن و نخواستنی و منزوی . زیرا همگان از ارتباط داشتن با چنین شخصی ناخشنود بوده و به هر نحوی از او دوری می کنند
حال ممکن است این سوال پیش آید که چطور این نیروی مهم شادی وتبسم می تواند براحتی
از بین برود؟
۱-اصرار ورزیدن در دانستن آنچه که در توان واقعی ما نیست . یعنی خیلی از مسایل در دنیا و علوم و معنویت وجود دارد که ما قادر به درک آنها نیستیم
خوب دلیلی هم ندارد که خود را آنچنان درگیر فهم آن کنیم که شادی و لذت خود را ازدست بدهیم . ما می توانیم به چنین اموری با دیدی ساده بنگریم و بپذیریم. البته منظور ساده لوحی نیست
به طور مثال خیلی از مسایل معنوی و الهی، مثل شناخت خداوند برای ما انسان ها سخت و سنگین است
خوب ما می توانیم با نیروی ایمان ، خداوند را بشناسیم و بپذیریم . دلیلی ندارد که خودرا بافلسفه بافی
ویا درگیر شدن باخیلی از شاخه ها و رشته های معنوی (که بیشتر آنها دروغین هستند) مشغول و در نهایت سردرگم وناشاد کنیم
۲- دخالت در اموری که به ما مربوط نیست
خیلی از مواقع ما خودرا درگیر مسایلی می کنیم که واقعا به ما ربطی ندارد؛ ونا خواسته آنچنان درآن ورود می کنیم که زندگی روزمره خود را فراموش کرده و تمام توان وانرژی خود را صرف آن نموده و در آخر، با جسم و روحی خسته و رنجور و غمگین به این نقطه می رسیم که اصلا آن به من
مربوط نبود پس چرا بی خودی خودم را خسته کردم ؟
۳- به کارها و مسایل شخصی خود بپردازیم و در فکر تغییر خود باشیم نه تغییر و تدریس به
دیگران. به قول معروف سرمان به کار خودمان باشد
از نظر شخصی و روحی و داخلی زندگی خود آنقدر برنامه و کار هست که به آن بپردازیم تا این که به زندگی شخصی دیگران
ما می توانیم خود را سر گرم رشد و تغییر و تحول خود نماییم به جای آنکه خود را با تغییر دیگران خسته کنیم
مطمئن باشید تنها کسی را که می توانیم تغییر دهیم شخص خودمان است نه هیچ کس دیگر
تغییر دیگران به جز خستگی  وناامیدی و دلخوری چیزی عاید ما نمی کند و بالعکس وقتی روی
خود متمرکزمی گردیم  و سرمان به کار و زندگی شخصی مان است می بینیم که خیلی از مسایل
 ناتمام ، حل شده  ویا مورد جدیدی برای ما پیش می آید که باعث شادی و خرسندی ما خواهدبود
خداوندا فیض شادی و آرامش را به عطا فرما! آمین
ارسال در فیس بوک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *