محبت

Spread the love

از محبت تلخها شیرین شود

از محبت مسها زرین شود

از محبت دردها صافی شود

از محبت دردها شافی شود

اگر از رویدادهای آینده آگاه باشیم و همه چیز رادرباره هرچیز و هرکس بدانیم  اما
انسانها را دوست نداشته باشیم چه فایده ای به ایشان خواهیم رساند؟
           یا اگر چنان ایمانی داشته باشیم که به فرمان ما کوهها جابجا شوند اما انسانها را دوست نداشته باشیم باز هیچ ارزشی نخواهیم داشت
            اگر تمام اموال خودرا به فقرا ببخشیم اما نسبت به انسانها محبتی نداشته باشیم تمام فداکاریهایمان بیهوده خواهدبود
              کسی که محبت دارد صبور است و مهربان ؛ حسود نیست و به کسی رشک نمی برد ؛ مغرور نیست و هیچگاه خودستایی نمی کند؛ به دیگران بدی نمی کند ؛ خود
خواه نیست و باعث رنجش کسی نمی شود
                 کسی که محبت دارد پرتوقع نیست و کینه به دل نمی گیرد؛ هرگز از بی انصافی و بی عدالتی خوشحال نمی شود ؛ بلکه از پیروز شدن راستی شاد میگردد
            کسی که محبت دارد در هر وضعی وفادار می ماند؛ همبشه اعتماد دارد و هرگز امیدش را ازدست نمی دهد و در هرشرایطی تحمل می کند
               
همه عطایایی که خداوند به ما می بخشد روزی به پایان خواهد رسید؛ اما

محبت تا ابد باقی خواهد ماند واز میان نخواهد رفت

ارسال در فیس بوک

8 thoughts on “محبت

  1. Toll wäre es wenn man im Winter schonmal per App ne Standheizung aktivieren könnte wenn man das Auto reserviert. Dann müsste man nicht kratzen oder frieren. PS: Wer will kann sich hier günstig (9,98€ inkl. 15 Freiminuten) registrieren. Das ist ein Link zu einer Freundschaftseinladung.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *