تاثیر کلام در ادب فارسی

Spread the love

تاثیر کلام در ادب فارسی

download (4)

    ادبیات وشعر در ایران پیش از اسلام ، به سروده های اوستا در حدود هزارسال قبل از میلاد مسیح باز می گردد و بدین جهت است که ایرانیان همواره کلام و پند ومثلی را که درقالب شعر بوده باشد بیشتر دوست داشته و می پذیرند.

     شاعران و نویسندگانی نظیر فردوسی توسی ، سعدی و حافظ شیرازی ، مولانا بلخی رومی ، عمرخیام و نظامی گنجوی شهرتی جهانی دارند.

     دربیشتر اشعار و نوشته های پیشینیان زبان فارسی می توان عشق به خداوند ویکتاپرستی را احساس کرد و می بینیم که غالب ایشان صوفی و عارف خداشناس بوده اند.

     ایشان همواره عشق و محبت و دوستی را دراشعار و نوشته های خود دخیل کرده و سروده های عارفانه و محبت آمیز الهی بسیاری از ایشان  به جا مانده است.

      دراین مقوله کوتاه به اشعار شاعران ایرانی که از کتاب مقدس الهام گرفته اند می پردازیم. بطور مثال تنها مولانا شاعر قرن ۱۳ میلادی بیش از۸۰ بار از محبت وعشق که حکم اصلی خداوند درانجیل است، یاد کرده است:

از محبت مرده زنده می کنند         از محبت شاه بنده می کنند

« عیسی وارد منزل شد و به آنها فرمود: چرا شلوغ کرده اید؟ برای چه گریه می کنید ؟ دختر نمرده است بلکه در خواب است ودست دختر را گرفت و فرمود: طالیتا قومی! یعنی ای دختر به تو می گویم برخیز.

انجیل مرقس باب ۵ آیات ۳۹ و۴۱»

     «عیسی جلوتر رفت و دست خودرا روی تابوت گذاشت و کسانی که تابوت را می بردند ایستادند .عیسی فرمود ای جوان به تو می گویم برخیز. آن مرده نشست و شروع به صحبت کرد . عیسی اورا به مادرش بازگردانید.

انجیل لوقا باب ۷ آیات ۱۴و۱۵»

     ودر بیتی دیگر:

دوستی در اندرون خود خود خدمتی پیوسته است       هیچ خدمت جز محبت درجهان پیوست نیست

«نبوت از بین خواهد رفت و سخن گفتن به زبانها خاتمه یافته و بیان معرفت از بین می رود اما محبت هرگز از میان نخواهد رفت. اول قرنتیان باب ۱۳ آیه ۸»

دعوی محبت کنی ای بی معنی          وانگه ز زبان این وآن اندیشی؟

« اگر به زبانهای مردم و فرشتگان سخن گویم ولی محبت نداشته باشم فقط یک طبل میان تهی وسنج پر سروصدا هستم.

اول قرنتیان باب ۱۳ آیه ۱»

      همچنین مولانا بیش از ۲۰۰ بار از عیسی در اشعار خود یاد نموده است:

جان عرشی سوی عیسی می رود         جان فرعونی به قارون می رود

این دم عیسی به لطف ، عمر ابد می دهد       عمر ابد تازه کرد در دم ، عمر قدید(= کهنه)

   «کسی که با مسیح متحد است حیاتی تازه دارد .هرآنچه کهنه بود در گذشت و اینک زندگی نو شروع شده است.

دوم قرنتیان باب ۵ آیه ۱۷»

    «عیسی ما را نجات داد اما این نجات به خاطر اعمال نیکویی که ما کردیم نبود بلکه به سبب رحمت او و از راه شستشویی بود که به وسیله آن ، روح القدس به ما تولد تازه و حیات تازه بخشید. انجیل کتاب تیتوس باب ۳ آیه ۵»

      مولانا نام مسیح را بیش از ۹۰ بار در اشعارش بیان می دارد:

    صحبت چه کنی ؟ که درسقیمی    هر لحظه طبیب تو مسیحاست

کور و کران عالم ، دید از مسیح ، مرهم        گفته مسیح مریم: کای کور وکر به رقص آ

«عیسی ایستاد و دستور داد آن مرد را نزد او بیاورند. وقتی آمد از او پرسید.«عیسی ایستاد و دستور داد آن مرد را نزد او بیاورند. وقتی آمد از او پرسید.«عیسی ایستاد و دستور داد آن مرد را نزد او بیاورند. وقتی آمد از او پرسید.چه می خواهی برایت بکنم؟ جواب داد : ای آقا می خواهم بار دیگر بینا شوم. عیسی به او فرمود : بینا شو ، ایمانت تورا شفا داده است.

انجیل لوقا باب ۱۸ آیات ۴۰ و ۴۲»

      ویا فردوسی توسی شاعر قرن ۹۴۰ میلادی چنین می سراید:

نبینی که عیسی مریم چه گفت؟        بدانگه که بگشاد راز از نهفت

که پیراهنت گر ستاند کسی          میاویز با او به تندی بسی

 «هرگاه کسی تورا برای گرفتن پیراهنت به دادگاه بکشاند کت خود را هم به او ببخش.انجیل متی باب ۵ آیه ۴۰»

وادامه می دهد که :

وگربر زند کف به رخسار تو      شود تیره، زان زخم دیدار تو

مزن همچنان، تا بماندت نام            خردمند را نام بهتر زکام

«اما من به شما می گویم به کسی که به تو بدی می کند بدی مکن و اگر کسی بر گونه راست تو سیلی می زند گونه دیگر خود را به طرف او برگردان. انجیل متی باب ۵ آیه ۳۹»

     وبیت معروف سعدی شیراز شاعر قرن ۱۳ میلادی نیز چنین است:

چوعضوی بدرد آورد روزگار          دگر عضوها را نماند قرار

«اگر عضوی به درد آید اعضای دیگر در درد آن عضو شریک هستند. همچنین اگر یکی از اعضا مورد تحسین واقع شود اعضای دیگر نیز خوشحال خواهند بود. اول قرنتیان باب ۱۲ آیه ۲۶»

     ناصر خسرو قبادیانی شاعر قرن دهم میلادی در عدم ناامیدی از درمان بواسطه ایمان به عیسی مسیح چنین می گوید:

ای دردمند دور مشو خیره از طبیب          زیرا نشسته بر در عیسی مریمی

   نظامی گنجوی شاعر قرن ۱۲ میلادی می سراید که:

اعتمادی نمی کنم برکس           بر خدای اعتماد کردم وبس

«من فقط به خدا اعتماد دارم و امیدم به اوست . مزامیرباب ۶۲ آیه ۵»

     فیض کاشانی حکیم فیلسوف و عارف و شاعر قرن ۱۷ میلادی در همدردی با دیگران می گوید:

چون بگرید یار، باید یارهم گریان شود                   نی که این گرید جدا گاه آن شود گریان جدا

در غم و اندوه باشد یار با یاران شریک                 درنشاط و کامرانی نبود از ایشان جدا      

«با خوشحالان خوشحالی کنید وبا ماتمیان ماتم نمایید. رومیان باب ۱۲آیه۱۵»

      ودرجایی دیگر نیز می سراید:

هرچه بپسندد به خود بپسندد آن را بهر یار     هرچه از خود دور خواهد ، خواهد از یاران جدا

« با دیگران همانطور رفتار کنید که می خواهید آنها با شما رفتار کنند.این است خلاصه تورات و نوشته های انبیا.

انجیل متی باب ۷ آیه ۱۲»

      پروین اعتصامی بانوی شاعر قرن ۲۰ میلادی می گوید:

تو در گذرگه خلق خدای نکندی چاه           به رهگذار حیات تو بیم چاهی نیست

«هرکه دام در راه شخص درستکار بنهد و او را به راه بد بکشاند عاقبت به دام خود گرفتار می شود، اما اشخاص نیک پاداش خوبی می گیرند. امثال سلیمان باب ۲۸ آیه ۱۰»

    درادامه می بینیم حافظ شیراز شاعر قرن ۱۴ میلادی بیش از ۱۵ بار نام عیسی را ذکر کرده است و به معجزه زنده کردن مردگان و همچنین نیاز به کلام خداوند را این چنین بیان می دارد :

جان رفت در سر می و حافظ به عشق سوخت      عیسی دمی کجاست ؟ که احیای ما کند

    درآخر ذکر این مهم لازمست که بدانیم درانجیل کتاب اعمال رسولان باب ۲ آیه ۹ درباره اقوامی چون پارتیان ، مادیان ، عیلامیان و اهالی بین النهرین که در روز پنطیکاست حضور داشته اند نام برده شده است که هر چهار قوم از مناطق مختلف ایران بوده اند و به لطف خداوند خبرخوش انجیل را بیش از ۲۰۰۰ سال پیش برای هم میهنان عزیز ایرانی مان به سوغات آورده اند.

 

 

 

ارسال در فیس بوک

9 thoughts on “تاثیر کلام در ادب فارسی

  1. # ۳۲No wÅ‚aÅ›nie!Przypuszczam że w normalnym tradingu sÄ… podobnie „skuteczni” jak zarzÄ…dzajÄ…cy w funduszach.Tak naprawdÄ™ zarabiajÄ… na rozmaitych usÅ‚ugach inwesycyjnych.KiedyÅ› gdzieÅ› czytaÅ‚em o Citi. Ich trading na wÅ‚asny rachunek byÅ‚ w plecy. Byli nieco gorsi od maÅ‚py.

  2. ۱۶۹Me encantaría tener contacto con ustedes, en virtud de que tenemos una A.C. de nueva creación y nuestro proyecto es sumamente interesante, Rehabilitación Integral para Alcohólicos y Adictos, nos pueden ver en nuestra cuenta de facebook y nuestra página, necesitamos todo el apoyo y asesoría que pudieran darnos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *