رادیو شادکامی

تنها راه شادکامی از طریق خداوند است
ارتباط با همسر
Spread the love

 

اینجا بشنوید


hand

۱ـ چگونه می‌توان یک همسر مناسب انتخاب کرد؟

برای انتخاب همسر، اوّل باید به سن بلوغ رسید و سن بلوغ شامل جسمانی و دیگر رشد روحانی است. همه انسان‌ها در سن مشخصی به بلوغ جسمانی می‌رسند ولی بلوغ روحانی به خودی خود به‌دست نمی‌آید و باید برایش سعی کنیم. چه بسیارند کسانی که حتی تا آخر عمر هم به بلوغ روحانی نمی‌رسند. کسی که به بلوغ روحی نرسد در انتخاب همسر همچون کودکی رفتار کرده و باعث آزار خود و خانواده‌اش می‌گردد. بلوغ روحانی مختص انسان است و تنها عامل جداکننده انسان از دیگر موجودات می‌باشد. کسی که برای بلوغ روحانی خود سعی نکند همچون انسانی عقب‌افتاده که سال‌ها در سن کودکی باقی می‌ماند، خواهد‌بود و توان داشتن یک زندگی شاد و شایسته را نخواهد داشت و مسلماً کسی که چه در جسم و چه در روح هنوز بالغ نشده توان انتخاب همسر را نداشته و ملاک و معیارهایش نابالغ بوده و ارتباطش نیز با همسرش ارتباطی نه از روی آگاهی بلکه از روی جهالت است و نمی‌توانند با هم زندگی همراه شادکامی داشته باشند.

۲ـ زن سالاری و مردسالاری به چه معنا هستند؟

زن سالاری و مردسالاری به معنی دیکتاتوری بوده و یکی از این اعضای خانواده بر دیگری زور گفته و تسلّط خواهد داشت و دیگری کوتاه آمده و تسلیم می‌شود. همیشه انسان‌ها از آزادی و رهائی از دیکتاتوری دم می‌زنند ولی غافل از این‌که این دیکتاتوری از خانواده‌ها شروع می‌شود و به‌دلیل عدم توجّه در روابطمان دچار نوعی از دیکتاتوری یا سالاری می‌شویم. یعنی گاهی گرفتار مردسالاری، زن سالاری و یا فرزند سالاری می‌گردیم. این نیز یکی از نتایج عدم بلوغ روحانی بوده و تنها راه رهائی از این بند و رسیدن به رشد کافی در روح و معنویت است. وقتی به این رشد برسیم خود‌به‌خود به حق سالاری رسیده و تسلیم حق و حقیقت خواهیم بود نه تسلیم یکدیگر در محیط خانواده و جامعه. پس بیائیم از درون خانواده خود شروع کرده و به حق سالاری برسیم.

۳ـ گذشت در زندگی زناشوئی چه نقشی دارد؟

گذشت در زندگی زناشوئی اساس وپایه ادامه زندگی و رشد می‌باشد. ما باید بیاموزیم که از خودگذشتگی داشته باشیم. شاید بگوئید خب همیشه من باید از خود بگذرم؟! باید بگوئیم هرکه زودتر از خود گذشتگی نشان دهد، بیشتر رشد کرده و به بلوغ بیشتری می‌رسد و او برنده است. پس بیائیم برای رشد روحی و فکریمان از خودگذشتگی نشان دهیم و این را به‌عنوان یک تمرین انجام دهیم.

۴ـ چگونه می‌توان زندگی زناشوئی شایسته‌ای داشت؟

همان‌طور که در قسمت قبلی درباره گذشت در زندگی زناشوئی صحبت کردیم، این یکی از مهّم‌ترین راه‌های داشتن یک زندگی زناشوئی شایسته است. دیگر این‌که تلاش کنیم به رشد و بلوغ روحی و معنوی برسیم و هرچه بیشتر در مورد خود و تغییر خویشتن، نه دیگران بیندیشیم. دراین‌صورت است که به حکمت کافی خواهیم رسید و هرچه آگاهی ما بیشتر شود گذشتمان نیز از روی تأمل و اندیشه خواهد‌بود و هم‌چنین در ادامه این خردمندی خواهیم دید که تنها اطاعت و تسلیم در مقابل حقیقت و خداوند است و همگی با هم از خداوند و فرامین او اطاعت کنیم و برطبق کلام خداوند زندگی خود را بنا نمائیم و خداوند می‌فرماید: به هرحال در اتحاد ما با خداوند، زن از مرد یا مرد از زن بی‌نیاز نیست، زیرا چنان‌که زن از مرد به‌وجود آمد، مرد از زن متولّد می‌شود. نه‌تنها هر دوی آن‌ها بلکه همه چیز متعلّق به خداست و باید این را یادآور شویم که رشد روحی و معنوی تنها به واسطه خداوند حاصل می‌شود و بس. و تنها اوست که به ما کمک می‌کند در روح رشد کنیم و به بلوغ معنوی برسیم. پس همیشه خدای خود را با تمامی وجود، قلب و ذهن دوست بداریم و ستایش کنیم و بعد همسایه خود را که اولین همسایه ما همسر و فرزندانمان هستند همچون خویشتن محبّت کنیم و دوست داشته باشیم. این است تنها راه یک زندگی زناشوئی شایسته. یعنی دست یافتن به فرمول هم ها: همسری، هم‌سوئی، هم‌دلی، هم‌سایگی، هم‌راهی، هم‌رازی، هم‌سفرگی، هم‌خانگی، هم‌بستری، هم‌صحبتی و الی آخر.

ارسال در فیس بوک

Leave a Reply

گفتگو

شعروادبیات

قصه

آشپزخانه

دانستنیها

Share on Facebook

4456
Share

ديدگاههاي اخير