توقع داشتن

Spread the love
 اینجا بشنوید

[ti_audio media=”1912″]

[ti_audio media=”1913″]

۱ـ توقع داشتن به چه معناست؟

توقع به معنی انتظارِ کاری یا امری را از کسی داشتن است. اگر توقع و انتظار وقتی به یک معنی هستند، پس توقع نوعی انتظار است و انتظار همیشه براساس شناخت است یعنی زمانی ما از کسی یا چیزی انتظاری را داریم که آگاهی داشته و می‌دونیم توانائی انجام اون امر را داره مثلاً ما از یک ماهی توقع پرواز کردن نداریم ولی توقع شنا کردن را داریم. چون شناختی که از ماهی داریم چنین توقعی را ایجاد می‌کند. پس می‌‌تونیم بگیم توقع نوعی انتظار ذهنی و روحی از کسی یا چیزی است براساس شناختی که از او داریم. حالا اگه شناخت ما نسبت به امور نادرست باشه موجب توقعات بی‌جا خواهد شد و در اینجاست که به جهت توقعات بی‌جایمان دچار رنجش و ناراحتی می‌شویم. پس می‌بینیم که ما اگه نسبت به مسائل پیرامون خویش شناخت و معرفت کافی و درستی نداشته باشیم به مشکل برمی‌خوریم ولی حالا چطور می‌شه به پیرامونمون شناخت و معرفت کامل پیدا کنیم. به‌نظر شما آیا همچین چیزی ممکنه؟

به‌نظر من شناخت کامل بر پیرامون تقریباً غیرممکنه، چون ما در یک اقیانوسی از ناشناخته‌ها زندگی می‌کنیم و اگر تمام عمرر ا هم صرف آموختن و تحقیق کنیم باز هم به شناخت کامل دست نخواهیم یافت و در نهایت به کوچکی و نقص خود در برابر خداوند کامل و قادر مطلق خواهیم رسید. پس ما به این نتیجه می‌رسیم که تنها توقع و انتظار از کسی می‌تونیم داشته باشیم که از همه چیز آگاهه و همه چیز رو می‌دونه و اون کسی نیست جز خداوند.

۲ـ از خود چه توقعی می‌توانیم داشته باشیم؟

ما از خویشتن هیچ توقعی نمی‌تونیم داشته باشیم، چون شناختمون نسبت به خود همیشه ناقصه. در حقیقت شناخت و معرفت واقعی آگاهی بر جهل و نادانی خویش و این‌که ما همیشه دارای شناختی ناقص هستیم، می‌باشد و برای همین است که خداوند می‌گوید ما به واسطه اعمالمون نمی‌تونیم رستگار بشیم و فقط به نیروی خداوند می‌تونیم نجات را دریافت کنیم. برای همین هست که ما همیشه در لبه پرتگاه لغزشیم و جائز‌الخطا هستیم و به‌همین دلیل است که هیچ چیز و کسی جز خداوند مقدّس نیست و همگی قادر به خطا کردنیم. در این‌جا به این نتیجه می‌رسیم که ما دارای آگاهی و دانشی ناقص بوده و جائز‌الخطا و همیشه در لبه لغزشیم با این شناخت می‌تونیم یک توقع و انتظار از خودمون داشته باشیم و اون این‌که نباید به خویشتن تکیه کنیم و فقط به خدای بزرگ و قادر متعال توکّل کرده و به او ایمان داشته باشیم و بدونیم که اوست که می‌تونه در همه امور به ما کمک کنه. همان‌طور که خداوند می‌فرماید: آیا در میان شما پدری هست که وقتی پسرش از او ماهی بخواهد به عوض ماهی، ماری در دستش بگذارد؟ یا وقتی تخم‌مرغ بخواهد به او عقربی بدهد؟ پس اگر شما با این‌که خطاکار و جائز‌الخطا هستید، می‌دانید چگونه چیزهای خوب را به فرزندانتان بدهید، چقدر بیشتر خداوند که همچون پدری مهربان و آگاه است چیز‌هائی که به خیرمان است به ما عطا می‌کند. پس همان‌طور که خداوند براساس شناخت کامل از ما چنین توقعی  دارد که به او توکّل کنیم و به او ایمان داشته باشیم باید ما نیز این را بدانیم و از تکیه و توکّل و چشم‌داشت به دنیا و امور مادی دست برداریم و این را بدانیم که با تکیه به دنیا همچون کسانی هستیم که خانه خود را بر شن‌های ساحل بنا کرده و به زودی چنین خانه‌ای فرو خواهد ریخت و به‌جای آن باید عمارت خود را بر صخره محکم خداوند بنا کنیم که هرگز فرو نریزد و همیشه در خداوند جاودان باشیم.

۳ـ آیا انسان پرتوقع قابل دوستی و اعتماد است؟

مسلماً چنین نیست. چون انسان پرتوقع به معنی انسانی است که دارای چشم‌داشت‌های بی‌جاست و دارای شناخت و معرفت نیست و با کسی که بی‌معرفت است بهتر که دوستی نکینم زیرا که او غیرقابل اعتماد است و برای همین است که بهترین و قابل اعتماد‌ترین دوست خداوند است که در این مورد فیض کاشانی چنین می‌سراید:

غیرخدا هیچ‌کس مونس جان تو نیست           دست توقع بکش، فیض ز خیر کسان

۴ـ ریشه توقع از کجاست؟

ریشه توقع و چشمداشت در آگاهی و شناخت است. ما توقع به‌جا داریم و هم‌چنین توقع بی‌جا. وقتی شناخت درست باشد توقعاتمان هم به‌جا و درست خواهد‌بود و اگر شناخت نادرست باشد، انتظاراتمان نیز نابجا شده و حتی باعث ترد شدنمان از جامعه و خانواده می‌گردد. البته گاهی ما از دیگران نه‌تنها انتظار نیکی بلکه توقع بدرفتاری و رفتار‌های ناپسند را هم داریم. این نیز براساس شناختی است که از طرفمان داریم. ما از یک انسان شریر و بدرفتار توقع خوشرفتاری نداشته و منتظر رفتاری ناپسند هستیم و اگر چنین رفتاری ببینیم آن‌قدر ناراحت نمی‌شویم تا از کسی که او را به‌عنوان فردی صالح می‌دانیم و هم‌چنین می‌تونیم بگیم ریشه توقع می‌تونه غرور و نخوت هم باشه. همیشه انسان‌های مغرور از همگی توقع خدمت و احترام داشته و این هم به‌دلیل عدم شناخت آن‌هاست.

۵ـ اگر شخص متوقعی باشیم در زندگی با چه مسائلی روبه‌رو می‌شویم؟

اگر شخص متوقعی باشیم، در زندگی دچار ناراحتی و غم می‌شویم. وقتی چیزی را که منتظرش هستیم به‌دست نیاوریم، ناراحت و افسرده خواهیم شد ولی وقتی منتظر چیزی نباشیم و آن را به‌دست آوریم بسیار خوشحال می‌گردیم. پس می‌تونیم یک تمرین بکنیم و هیچ‌وقت منتظر هیچ چیز نباشیم و از هیچ‌کس توقع نیکی و خدمت نداشته باشیم و به‌جای آن بدون چشم‌داشت به هم نیکی و خدمت کنیم و در عوض خدایمان که شاهد همه چیز است به ما مزد کافی و عالی خواهد داد، همان‌طور که می‌فرماید: ما به دشمنان خود محبّت و نیکی می‌کنیم و بدون توقع عوض، قرض می‌دهیم که پاداش سرشاری خواهیم داشت و فرزندان خدای متعال خواهیم بود.

من فکر می‌کنم اگه ما بتونیم واقعاً بدون چشمداشت در جامعه با هم زندگی کنیم و اگه خدمتی به کسی کردیم آن را فراموش کنیم و چشمداشتی در قبالش نداشته باشیم و اگر دیگران از ما توقع و انتظارات بی‌جا داشتند، به دیده اغماض بنگریم و آن را به‌حساب عدم شناخت و معرفتشان بگذاریم، زندگی سرشار از زیبائی خواهیم داشت و کمتر دچار افسردگی و غم می‌شویم و این را بدانیم که خداوند همیشه شاهد اعمال ماست و به ما پاداشی عظیم عطا خواهد نمود. البته این را نیز باید یادآور شوم که بهتر است که حتی نه به‌خاطر پاداش خداوند بلکه به‌خاطر خود خداوند وحتی بدون  چشمداشت پاداش از طرف خداوند محبّت کنیم که او خداوند عادل است و هیچ کاری را بدون پاسخ نمی‌گذارد. همان‌گونه که وقتی فرزندانمان را محبّت می‌کنیم منتظر پاسخ نیستیم و اگر حتی نسبت به محبتمان رفتاری ناشایست نیز داشته باشند دست از محبّت برنداشته و به محبتمان ادامه می‌دهیم. پس همان‌طور که خداوند محبّتی پدرانه نسبت به ما دارد ما نیز نسبت به او و دیگران بدون چشمداشت محبّت داشته باشیم.

ارسال در فیس بوک

1 thought on “توقع داشتن

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *