سالمندی

Spread the love

اینجا بشنوید

هرگاه با یک شخص سالمند و موسفید روبه‌رو می‌شویم چه در او می‌بینیم و چه از او می‌خواهیم و با او چه می نماییم؟

شخصی را می‌بینیم رنجور و ناتوان و کند و آرام از او انتظار داریم پر از تجربه و خرد و آگاهی و نیک رفتاری باشد و ما نیز در مقابل به او احترام گذاشته و به سخنان و تجربیاتش گوش جان می‌سپاریم. کلام خداوند می‌گوید: در جلوی پای موسفیدان بپاخیزید و به پیرمردان احترام بگذارید. سعدی نیز توصیه می‌کند که به پند پیران گوش ده که بسیار باتجربه‌اند:

ز تدبیر پیر کهن برمگرد         که کارآزموده بوَد سالخورد

ولی می‌بینیم بسیاری از سالمندان ما چنین نیستند و ما نیز با آنان آن‌چنان‌که باید نیستیم!

سعدی شیرازی به شدّت پیران ناآگاه را مذمت کرده و می‌گوید:

ای که پنجاه رفت و در خوابی        مگر این پنج روزه دریابی

و در ادامه به ایشان توصیه می‌کند که خشم و تکبّر بس است و هر آن ممکن است که مرگ فرا رسد، پس بیدار شو:

تا کی این باد کبر و آتش خشم             شرم بادت که قطره آبی

حافظ نیز یادآور می‌شود ای پیرانی که دوران جوانی را ناشایست پشت سر گذاشتید این ایام سالمندی را چگونه خواهید گذراند؟

تا در ره پیری به چه آئین روی ای دل؟      باری به غلط صرف شد ایام شبابت

حال که از پیران بگذریم وای به حال جوانانی که با سالمندان خویش نامهربانند. در گلستان سعدی است دراین باره:

                               چه خوش گفت زالی به فرزند خویش              چو دیدش پلنگ‌افکن و پیلتن

گر از عهد خردیت یاد آمدی                  که بیچاری بودی در آغوش من؟!

                               نکردی درین روز بر من جفا                      که تو شیرمردی و من پیرزن

در هر حال و به قول پروین اعتصامی، مراقب باش که هرچه در پیری هستی نتیجه عمل تو در جوانی است:

هشدار که توش و توان پیری         سعی و عمل موسم شبابست

با این حال خداوند چنین می‌فرماید:

من خدای تو هستم و تا زمانی‌که پیر شوی و موهایت سفید شوند مراقب تو خواهم بود. من تو را آفریدم و از تو مواظبت خواهم کرد. من به تو کمک می‌کنم و تو را خلاصی خواهم بخشید.

در انتها باید گفت:

چه پیر و چه جوان همگی برای کشف حقیقت و شناخت خداوند این‌جا آمده‌ایم و هدف خوشگذرانی نیست، چنان‌که پروین می‌گوید:

من و تو از پی کشف حقیقت آمده‌ایم          ازین مسابقه مقصود، کامرانی نیست

ارسال در فیس بوک

1 thought on “سالمندی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *