سالمندی

Spread the love

اینجا بشنوید

[ti_audio media=”4230″]

[ti_audio media=”4231″]

th (9)

 

۱ـ پیری به معنای سن شناسنامه‌ای است؟

در واقع پیری می‌تواند به معنای سالمندی یا سن شناسنامه‌ای باشد و از سوی دیگر می‌تواند به معنای تجربه و پختگی نیز به‌حساب آید. در واقع اکثراً از افراد سن‌دار انتظار تجربه و پختگی دارند ولی متأسفانه همیشه تجربه و پختگی با بالا رفتن سن به‌دست نمی‌آید و بسیاری از نظر سنی سالمند و پیر می‌شوند ولی از نظر روحانی بی‌تجربه و خام هستند. در این میان تعداد محدودی هستند که سن چندانی ندارند و بسیار از نظر روحانی پخته و سالمند هستند، پس با این تفاسیر پیری به سن شناسنامه‌ای نیست اگر به معنای خِرد باشد ولی اگر به مفهوم سالمندی باشد چنین است. جای بسی خوشحالی است که فردی نه چندان سالمند، با تجربه بوده و رشد روحانی خوبی داشته باشد. در مقابل آن بسیار باعث تأسّف‌ است وقتی سالمندی خام و بی تجربه رفتار می‌کند.

 زندگی به هر کسی زمانی می‌دهد تا رشد کند، هم از نظر جسمانی و هم از نظر روحانی، ولی متأسفانه اکثراً از نظر جسمانی به فکر رشد و نموّ خود هستند ولی از نظر روحانی بی‌توجّه به رشد خویش می‌باشند. بیائید از هم اکنون زمانی را برای تفکر در رشد روحانی خود قرار دهیم و از آن غافل نباشیم. بدانیم که رشد جسمانی همچون این‌است‌که خانه‌ای زیبا بسازیم ولی آن خانه خالی از سکنه باشد. خانه زیبا زمانی زیباست که کسی در آن سکونت کند، والّا دیری نمی‌پاید که تبدیل به مخروبه‌ای می‌شود. جسم هم اگر رشد کند و روح در آن رشد کافی نداشته باشد به زودی تحت تأثیر محیط قرار گرفته و فرسوده می‌گردد و جز سختی و عذاب چیزی برای ما به‌همراه ندارد.

۲ـ از یک فرد مو سفید چه انتظاری می‌رود؟

از یک فرد مو سفید سالمند همگی توقع نیک رفتاری و تجربه دارند. اگر رفتاری ناشایست انجام دهد باعث تعجب و حیرت همگان می‌شود. بسیاری از خطاها وقتی از یک جوان سرزند زیاد باعث تعجب نیست و همگی می‌گویند جوان هست. ولی به فرد مو سفید، می‌گویند باعث خجالت و شرم است. پس به تناسب موی سفید و سن شناسنامه‌ای خود باید سعی در رشد روحانی خود تلاش کنیم. با تأمل بیشتر و اندیشه رفتار کنیم و قبل از هر سخنی خوب تفکر کنیم تا توان مدیریت بر کلام و رفتارمان بیشتر گردد. فرد مو سپید باید الگو و نمونه یک انسان رشد یافته باشد، پر از تجربه و تعالیم خوب برای جوانترها که انسان‌های جوانتر بتوانند از تجربیات و اندرزهایش استفاده کنند و مایه افتخار همه اطرافیان باشند.

۳ـ با سالمندان چگونه باید رفتار کرد؟

به سالمندان باید احترام بگذاریم و از تجربیات و پند‌هایشان اندرز بگیریم. این بسیار حکیمانه است که به‌جای این‌که همه چیز زندگی را خود تجربه کنیم از تجربیات و پند‌های بزرگان و پیران استفاده کنیم که خود آن‌چه را که تا حالا تجربه نشده، تجربه کنیم و بتوانیم وقت و عمر خود را جهت اموری نو و تازه به‌کار بریم. گاهی ممکن است سالمندی رفتار ناشایست انجام دهد آیا باید بازهم با اوبه احترام رفتار کرد؟ من فکر می‌کنم باید در هر صورت با احترام رفتار کنیم ولی می‌تواند، این هشداری برای دیگران باشد که چنین رفتار نکنند و جوانترها بیاموزند که در جوانی خود را از نظر روحانی رشد دهند که در پیری بتوانند پخته و درست رفتار کنند.

۴ـ عملکرد یک جوان چه تأثیری بر سالمندی او خواهد گذاشت؟

عملکرد یک جوان می‌تواند تعیین کند که در پیری چگونه رفتاری خواهد داشت و در عملکرد و طرز فکر او تأثیر دارد. جوانی که اهل مطالعه و تفکر است و در امور تعمق می‌کند و به‌راحتی از مسائل نمی‌گذرد، مسلماً پیری و سالمندی خوبی خواهد داشت ولی جوانی که زندگی را به بطالت تلف می‌کند در پیری هم انسانی خام و خالی از اندیشه‌های خوب خواهد‌بود. مهمتر از همه این‌ها این‌است‌که هرچه جوان‌های ما اهل معنویت و روحانیت باشند و خداپرست بوده و دعا کنند، مسلماً از نظر روحی رشد کرده و آینده و پیری درخشانتری خواهند داشت ولی کسانی که هرگز جز به مادیت فکر نمی‌کنند در پیری نیز به صفات ناپسندی چون خساست و ریا و بی‌ایمانی گرفتار خواهند بود و برای این‌که قدری از پول و مال و موقعیت خود را نگه دارند به دروغ و رفتارهای نادرست و نامناسب با سن خود می‌پردازند.

پس بیائیم دعا کنیم و به روح و روان خویش توجّه کافی داشته باشیم که به‌جز جسممان از نظر روحانی نیز رشد کنیم.

ارسال در فیس بوک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *