وسوسه

Spread the love

اینجا بشنوید

نه‌ تنها همگی ما با کلمه وسوسه آشنائیم بلکه بارها هم به آن مبتلا شده‌ایم.

کلام خداوند می‌گوید وسوسه‌هائی که شما با آن روبه‌رو می‌شوید وسوسه‌هائی است که برای تمام مردم پیش می‌آید امّا خدا به وعده‌های خود وفا می‌کند و نمی‌گذارد بیش از توانائی خود وسوسه شوید. همراه با هر وسوسه‌ای خداوند راهی هم برای گریز از آن فراهم می‌کند تا بتوانید در مقابل آن پایداری کنید.

مولانا نیز در همین باره تأکید می کند که وسوسه همیشه هست و تنها راه مهار آن عشق الهی است و بس:

             پوزبند وسوسه عشقست و بس              ورنه کِی وسواس را بستست کس؟!

شهریار نیز با مولانا هم عقیده است و می‌گوید:

            شهریارا به طرب باش که از دولت عشق         فارغ از وسوسه بود و نبود آمده‌ایم

از طرف دیگر می بینیم حافظ عقل و منطق بشری را وسوسه‌گر دانسته و توصیه می‌کند که مراقب این عقل وسوسه باش همان درخت دانشی که آدم از آن خورد و از بهشت فرو افتاد:

         هش دار که گر وسوسه عقل کنی گوش             آدم صفت از روضه رضوان به درآیی

         همچو خسان هر نفسی خویش به هر باد مده       وسوسه‌ها را بزن آتش، تو به یک بارو مرو

صائب تبریزی نیز متذکر می‌گردد تصوّر نکنید کسانی که گوشه‌نشینی کرده و مشغول عبادتند وسوسه نمی شوند. آن‌ها هم بدین درد دچارند:

          دل بی‌وسوسه از گوشه‌نشینان مطلب         که هوس در دل مرغان قفس بسیار است

حال چه باید کرد؟ کلام خداوند چنین می گوید: خوشا به حال کسی که در برابر وسوسه از پای در نیاید زیرا وقتی آزموده می‌شود تاج حیاتی را که خداوند به دوستداران خود وعده داده است خواهد گرفت. پس دعا کنیم که از وسوسه‌ها دور بمانید.

در ادامه کلام می‌فرماید: از روبه‌رو شدن با وسوسه‌ها گریزی نیست امّا وای به حال آن کسی که سبب وسوسه می‌شود. پس چنان‌که حافظ می‌گوید می بایست به پیام و ندای خداوند گوش فرا داد تا از شرّ وسوسه‌های اهریمنی رهائی یافت:

         درراه عشق وسوسه اهرمن بسیست          پیش آی و گوش دل به پیام سروش کن

ارسال در فیس بوک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *