وسوسه

Spread the love

اینجا بشنوید

[ti_audio media=”4142″]

[ti_audio media=”4143″]

temptation

 

۱ـ وسوسه و آزمایش چیست؟

وسوسه اندیشه هایی است که مارا به سمت عملی خاص هدایت می کند . مادرهنگام وسوسه اندیشه انجام کاری را در سر می پرورانیم و درانجام رساندنش برنامه ریزی می کنیم.

وسوسه وسیله وابزاری است که انسان به واسطه آن مورد آزمایش قرارمی گیرد.ممکن است اندیشه و فکری که درذهنمان آغاز می شود برخلاف عقیده و مارام ما باشد ولی از طرفی چون باعث لذت ما می گردد به تفکر و برنامه ریزی درانجامش ادامه دهیم. این امر موجب ناشادی ما می گردد.

وسوسه به تنهایی می آید ولی آگاهی ما اهمیت دارد که ادامه ندهیم ؛ این نیاز به تمرین و همچنین دعا دارد. همواره باید دعا کنیم که درهنگام وسوسه ادامه ندهیم بلکه از حرکت و انجام امر بایستیم .

وسوسه خود به تنهایی اگر درموردش فکرنکنیم و برنامه ریزی ننماییم آزار دهنده نیست ، وقتی که براای انجام رساندنش برنامه ریزی می کنیم ، شادی خودرا از دست می دهیم . برای همین خداوند می فرماید: اگر کسی از شما به خواهر ایماندار خود بنگرد و اندیشه زنا را درسر بپروراند ، او مرتکب گناه شده است ، چون وقتی چنین نکنیم ازابتدا اجازه داده ایم که وسوسه درما شکل بگیرد و ریشه بدواند.

وسوسه خود همچون تخمی است که اگر بدان اجازه ندهیم درما شکل نخواهد گرفت ، ولی اندیشۀ به آن مثل این است که به این دانه آب داده ایم و دروجودمان کاشته خواهد شد وپروبال می گیردو آنگاه سراسر وجودما را پر می سازد.

۲ـ آیا وسوسه شدن گناه است؟

نه. وسوسه شدن گناه نیست. ولی اگر به وسوسه اجازه رشد دهیم، گناه است. در واقع همین که دیدیم طرز فکر و اندیشه‌ای با عقاید ما متفاوت است، بدان بیشتر فکر نکنیم. دراین‌صورت همه دانه‌های فساد را از خو دبیرون ریخته و اجازه رشد در وجودمان نمی‌دهیم. یکی از امور مهّمی که شادی  را از دست می‌دهیم همین است، چون اجازه رشد به دانه‌هائی یا اندیشه‌هائی را می‌دهیم که مخالف عقاید ماست. اگر مراقب بوده وچنین کنیم، واقعاً زندگی شاد و خوبی خواهیم داشت، البته این‌کار با نیروی خودمان امکان ندارد و بسیار مهّم است که در موردش دعا کرده و از خداوند کمک بخواهیم و ایمان داشته باشیم که خداوند به یاریمان خواهدآمد. در واقع ما وسوسه را به گناه تبدیل می‌کنیم ولی خودش به تنهائی گناه نیست. هشیار بودن به این‌که ما در مقابل وسوسه‌ها ضعیف و ناتوانیم و هر لحظه احتمال لغزش ما زیاد است باعث می‌شود که همواره برای وسوسه‌های خود دعا کنیم. از طرف دیگر هنگامی‌که دچار لغزش می‌شویم به‌جای احساس گناه به کوچکی و ضعف خود پی ببریم و ایمان داشته باشیم که گناهان به واسطه کار عظیم خداوند بخشیده شده است. این از طرفی به ما کمک می‌کند که به فروتنی برسیم و به کوچکی خود پی می‌بریم و از سوی دیگر کار عظیم خداوند را در خود یادآور می‌شویم و در ایمان دعا می‌کنیم که اومارا از خطاها و لغزش دروسوسه ها نجات دهد.

۳ـ وسوسه کردن دیگران چیست؟

وسوسه کردن دیگران بسیار خطرناک تر از وسوسه شدن و لغزیدن است. همانگونه که خداوند می فرماید: وای بحال کسی که باعث خطا و لغزش یکی از این کوچکان گردد، در واقع ما زمانی‌که وسوسه می‌شویم شاید به خطا نیفتیم ولی وقتی باعث وسوسه دیگران می شویم ، دچار خطا و لغزش شده ایم واین ممکن است باعث بسیاری از خطاهای دیگر نیز گردد. همچون موجی است که گاهی نمی دانیم به کجا ختم می‌شود اگر تمام شود و ادامه نداشته باشد. در این مورد دعا کنید و دقّت و مراقبت کنید که مبادا دیگران را به وسوسه اندازیم! مواظب باشیم برای دیگران دام پهن نکنیم و آن‌ها را به لغزش و خطا نکشانیم که این گاهی تا نسلها ادامه می یابدو موج آن دامنگیر فرزندان خودمان خواهد شد. به‌جای آن به دیگران محبّت کنیم و آن‌ها را از لغزش و خطاهایی که ممکن است برایشان پیش آید هشیارکنیم و تا می‌توانیم مانع لغزش خود و دیگران گردیم البته من نمی‌گویم امر به معروف و نهی از منکر کنید. این درست نیست که دیگران را امر و نهی کنیم ولی می‌توانیم با محبّت آن‌ها را هشیار کنیم به شرط این‌که خود هشیار باشیم. این موضوع نیز می‌تواند یکی از موضوعات دعای روزانه‌مان گردد که برای این‌که در هنگام وسوسه هشیار باشیم به‌خصوص در هنگام ارتباط خویش در جامعه و خانواده باعث وسوسه برادر و خواهران خود نشویم و در عوض باعث هشیاری باشیم و این را همیشه فیضی از جانب خداوند بدانیم نه چیزی که خود دارائیم چون ما صاحب  هیچ چیزی نیستیم ، بلکه خداوند صاحب و مالک همه وجودمان است.

۴ـ چگونه می‌توان از بلای وسوسه رهائی یافت؟

همه ما وسوسه می‌شویم و هیچ راه نجاتی از وسوسه شدن نیست ولی مهّم این‌است‌که اجازه رشد دانه‌های وسوسه را در خود ندهیم. همین که به وسوسه فکر نکنیم، اندیشه‌اش در ما خاموش می‌گردد ولی هرچه بیشتر به آن بیندیشیم، متوقف کردنش سختتر می‌شود. با وسوسه هرچه جلوتر برویم کار ما سختتر می‌شود، پس در ابتدا خاموشش کنیم. من نمی‌گویم که با سرکوب جلوی وسوسه را بگیریم، ولی می‌توانیم با مدیریت بر آن مهارش کنیم. آگاهی بر وسوسه‌ها و مدیریت بر آن‌ها با سرکوب کردن متفاوت است سرکوب زمانی است که فقط می‌خواهیم آتش را خاموش کنیم، ولی با مدیریت می‌توانیم آن را مهار کنیم و بدون این‌که دچار سرخوردگی شویم، ارباب اندیشه‌های خود باشیم و اجازه رشد نادرست به آن‌ها ندهیم که بعداً تبدیل به رفتارها و گفتارهای ناشایست و آزار‌دهنده گردند. ببینید همه وسوسه می‌شویم، رسولان،وحتی عیسی مسیح به وسوسه دچار شدند، ولی ایمان به خداوند می‌تواند به ما کمک کند که از وسوسه رهائی یافته و بتوانیم بر آن پیروز شویم. خداوند می‌فرماید: دعا کنید که از وسوسه‌ها دور بمانید. هم‌چنین همان‌طور که حافظ می‌سراید: در راه عشق وسوسه اهریمن بسیست، پیش آی و گوش دل به پیام سروش کن. این‌جا پیام سروش یعنی این‌که گوش جان به روح مقدّس خداوند بسپاریم و از او راهنمائی جوئیم و دعا کنیم و همان‌طور که مولانا می‌گوید: پوزبند وسوسه عشقست و بس، ورنه کی وسواس را بستست کس؟ عشق یعنی انکار خود و به همین جهت پوزبند وسوسه است. در واقع انکار خود، نه به معنی عدم حرمت به نفس و احترام به خویشتن بلکه به معنی شناخت بهتر خود ودانستن جایگاه حقیقی خویشتن.

ارسال در فیس بوک

7 thoughts on “وسوسه

  1. Nice post. I’m reviewing constantly this web site exactly what inspired! Handy information and facts in particular the final piece 🙂 We retain similarly info considerably. I used to be seeking that a number of facts for a long time نرم افزار اورجینال,رایت کلیک,rightclick,خرید ویندوز,کسپرسکی اورجینال,ویندوز سرور,لایسنس اورجینال. Thanks and finest connected with good luck.

  2. As always sweet Rieslings are a perfect match for asia cuisine. I strongly recommend also from the region Mosel the estate Fritz Haag.2007 Fritz Haag "Brauneberger-Juffer-Sonnenuhr" SpätleseOr producers like J.J. Prüm, Egon Müller-Scharzhof, Willi Schaefer, Geltz-Zilliken and Clemens BuschCheers,Martin "BerlinKitchen"

  3. It’s a Popsicle……you know, those long skinny things that are all liquid inside, then you shove them in the freezer until solid, then suck them out of the plastic. You could see a grey/purple one in the beginning that was removed.FYI…only reason I know is I’ve got a lot of kids and I refuse to buy them because they are pure sugar.Well-loved.

  4. Thanks for the response, i gathered from the silence that this was a difficult problem that you intended to address. However, i would ask that next time there is a significant problem like this you officially address it proptly, rather than carrying on posting with the elephant in the room…i`m sure everyone just wanted this post a few days ago, that could have been done couldnt it?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *