خوشبختی و سعادت

Spread the love

اینجابشنوید

در تمامی اعصار همه تلاش و حرکت و اندیشه انسان‌ها در جهت یافتن سعادت و خوشبختی بوده است. حال اگر از هر یک بپرسیم سعادتمندی چیست و چگونه به‌دست می‌آید به تعداد هر پرسش یک پاسخ خواهیم داشت. هر انسانی سعادت و خوشبختی را به‌گونه‌ای می‌بیند و توصیف می‌کند.

حافظ شیرازی چندین کلید و راز خوشبختی را بیان می‌دارد: در جائی او معتقد است که سختی‌هائی که انسان‌ها متحمل می‌شوند نتیجه‌ای به‌جز سعادت نخواهد داشت:

ملالتی که کشیدی سعادتی دهدت       که مشتری نسق کار خود از آن گیرد

در جائی دیگر شنیدن پند پیران و سود بردن از تجربیات دانایان را عامل سعادتمندی می‌داند:

نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست‌‌تر دارند         جوانان سعادتمند پند پیر دانا را

هم‌چنین دو کلید جهت باز نمودن گنج سعادت پیشنهاد می‌دهد یکی پذیرش و پیروی از صاحبدلان و روشن‌ضمیران:

کلید گنج سعادت قبول اهل دل است             مباد آن‌که در این نکته شک و ریب کند

سعدی نیز با او هم عقیده بوده و می‌گوید:

بی‌نیک مردان بیاید شتافت       که هرکاین سعادت طلب کرد، یافت

کلید دیگر حافظ دعا و پرستش مداوم و همیشگی است در درگاه خداوند متعال:

هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ      از یمن دعای شب و وِرد سحری بود

همان‌گونه که کلام خداوند می‌گوید: خداوند سبب شادی ماست و ما به نام مقدّس او توکّل داریم.

مولانا، راز سعادتمندی را سفر در مسیر عشق خداوندی می‌داند و در عین حال معتقد است که برای آمادگی در راه این سفر عشق دردها باید کشید امّا نتیجه آن به‌جز سعادت و خوشی نخواهد بود:

از حد چو بشد دردم، در عشق سفر کردم           یارب چه سعادت‌ها که زین سفرم آمد

یک زن در وقت زایمان درد می‌کشد و از درد ناراحت است امّا به محل این‌که طفل به دنیا می‌آید درد و ناراحتی خود را فراموش می‌کند، به‌خاطر این‌که یک انسان به جهان آمده است.

سعدی شیرازی، تنها خوشنودی و رضایت خداوند را عامل سعادت می‌داند و می‌گوید:

این همه سختی و نامرادی سعدی     چون تو پسندی سعادت است و سلامت

چنان‌که در کلام خداوند می‌خوانیم: در وقت خوشبختی خوش باشید و هنگام سختی به یاد آورید که خوبی و بدی از جانب خداست و شما نمی‌دانید که بعد از آن‌چه اتفاقی رخ خواهد داد. هم‌چنین سعدی، یادآور می‌شود که خداوند سعادت را به ما می‌بخشد و تلاش و عمل ما نیست که سعادت آفرین است:

سعادت به بخشایش داورست          نه در جنگ و بازوی زورآور است

 

ارسال در فیس بوک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *