خوشبختی و سعادت

Spread the love

اینجابشنوید

[ti_audio media=”4109″]

[ti_audio media=”4110″]

402943_293968547321069_107814965936429_832874_2025841336_n

۱-خوشبختی و بدبختی به چه معنا هستند؟

خوشبختی یک احساس است که در پی آن شادی و شعف بوجود می آید، در واقع انسان خوشبخت کسی است که احساس موفقیت و پیروزی می کند وحتی اگر سالمند هم باشد احساس جوانی

و نیرو میکند. به قول حافظ که میگوید: پیرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد…. نبود این نیزو و احساس باعث بدبختی ، غم ، شکست و حس سستی می گردد. در واقع خوشبختی همچون چراغی است که باعث روشنی می گردد و 

همین که خاموش شود تاریکی و بد بختی بر زندگی حاکم می گردد، پس ما باید چراغ سعادت را همیشه روشن نگه داریم تا احساس بدبختی نکنیم و چراغ سعادت خود خداوند هست. هرگز فکر نکنید که چراغ سعادت دیگری

هم هست، این تنها چراغی هست که هرگز خاموش نمی شود، هرگز نیاز به سوخت خاصی ار جانب ما ندارد، او همیشه در زندگی ما حاضرخواهد بود و هرگز تاریکی را با او احساس نخواهیم کرد.

وقتی خداوند را در زندگی خودد بیشتر و بیشتر حس کنیم و با او راه رویم احساس شادی و شعف، جوانی، انرژی و سعادت خواهیم کرد.

او همای سعادت است، او را سلطان وجود خود قرار دهیدو از هیچ چیزی نترسید، او را فرمانده خود بدانید و

هرگز از شکست نهراسید ، چون هرگز شکست نخوا هید خورد و کامیاب میشوید.

آرزوی من همیشه کامیابی همه شماست و همه ما آن را داریم چون خداوند صاحب و پدر آسمانی ما آست.

۲-آیا خوشبختی و سعادت فقط از طریق مادیات حاصل می شود؟

هرگز، چه بسیار کسانی که از نظر مادی در شرایط خوبی هستند و احساس خوشبختی نمی کنند و بر عکس کسانی هستند که وضع مادی و اقتصادی مناسبی ندارند ولی احساس خوشبختی می کنند.

خوشبختی وسعادت یک موضوع کاملا روحانی و معنوی بوده و رسیدن به یک رضایت قلبی و درونیست. ما وقتی بر احساسات مادی خود غلبه می کنیم ، احساس خوشبختی می نمائیم.

مثلا موقعی که بر تنبلی خویش غلبه میکنیم و به زندگی انضباط بیشتری میدهیم و یا کارهایی را که مدتهاست به تعویق انداخته ایم ، انجام می دهیم، احساس خشنودی می کنیم.

در واقع احساس خوشبختی وابسته به ارتباط انسان و هوشیای او نسبت به روحانیت و درون اوست. هر چه هر چه به حضور خداوند در زندگیمان هوشیار تر باشیم،

دعا کنیم و محبت و عشق بورزیم و سعی کنیم انضباط داشته باشیم، به خشنودی ورضایت و احساس سعادت خود کمک کرده ایم. ولی هر چه از این

امور فاصله بگیریم و غرق مادیات شویم گویی که چراغ سعادت که خود خداوند هست در زندگیمان کم نور گشته و احساس عدم

خوشبختی یا بدبختی خواهیم کرد. پس مدام هوشیار باشیم و حضور خداوند را در زندگی خود ببینیم و تمرین

ایمان، محبت و انضباط را مدام انجام دهیم و از بلای تنبلی و غرور دوری جوئیم؛ چون

چون تنبلی و غرور(خود خواهی) آفت جان انسان است و ما را به هلا کت می کشاند. 

۳-خوشبینی  ظاهری و باطنی چیستند؟

خوشبختی ظاهری یعنی نمایش و عوام فریبی ، ولی خوشبینی باطنی وا قعی است و شاید دیگران احساس نکنند ولی خود فرد آن را می بیند. شاید در ظاهر حتی لبخند هم نزند ولی

در عمق وجود خویش احساسش میکند. در مقابل بسیاری هستند که لبخند و شادی ظاهریشان قطع نمی شود درحالیکه در عمق وجود خود غمگین هستند.

خوشبختی در واقع یک رضایت قلبی و درونی است که ربطی به بیرون و ظاهر انسان ندارد. طرز لباس و ظاهر و زندگی فرد میتواند در موقعیتی باشد که انسانهای دیگر بدان

غبطه بخورند ولی خود شخص احساس نارضایتی و بدبختی کند و بر عکس ممکن است ظاهر دیگری باعث دلسوزی دیگران باشد ولی خود فرد احساس

رضایت و خوشبختی کند. شما کدام را ترجیح میدهید؟ من که ترجیح می دهم که از درون احساس رضایت و خوشبختی کنم تا خوشبختی ظاهری

خویش رابه رخ دیگران بکشم و فخر فروشی کنم ، که این فخر فروشی نه تنها خوشبختی نیست بلکه بدبختی بزرگی است.

۴-ایمان به خداوند چه تاثیری در خوشبختی ما دارد؟

اول از همه انسان با ایمان احساس امنیت میکند و تو گوئی که خود را بیمه ای نا محدود کرده است، و این همه چیز را در زندگیمان شامل میگردد؛ در نتیجه ترس به حداقل خود میرسد . انسان در چنین وضعیتی احساس رهائی و آزادی خواهد کرد.

به راحتی و بدون ترس عمل می کند، سخن می گوید و وقتی احساس آزادی و رهائی کنیم ، چه سعادت و خوشبختیی بالا تر از این. حتما کسانی را که به آنچه می گویند ایمان ندارند ، دیده اید ؛ صدایشان می لرزد ، کلماتشان بریده بریده

میشود و توان سخن گفتن ندارند. ولی کسانی که به گفته هایشان ایمان و اعتماد دارند ، با انرژی و قدرت تمام سخن می گویند؛ حتی گاهی نیاز به بلندگو نیز ندارند، سخنانشان انگار در همه اعضای بدنشان آشکار است.

زیرا آنها با تمامی وجود و از روی ایمان سخن می گویند. از طرف دیگر در انسان با ایمان ترس به حداقل خود می رسد، چون ترس زائیده تردید و شک است ، ترس متعلق به نا شناخته هاست. وقتی

ایمان داریم نمی ترسیم چون در ناشناخته ها نیستیم. وکسی که ایمان دارد یک بیمه تمام عیار شده است. واقعا چه بیمه ای کامل تر از ایمان؟ با تمام این خصوصیات ایمان آیا می توان

احساس بدبختی کرد؟ من فکر نکنم کسی کهدر چنین شرایط ایمانی باشد احساس بدبختی کند؛ او در خوشبختی کامل بسر می برد.

 

ارسال در فیس بوک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *