وجدان

Spread the love

اینجا بشنوید

[ti_audio media=”3755″]

[ti_audio media=”3756″]

con5

 وجدان

۱ـ انسان با وجدان کیست؟

همه انسانها دارای وجدان هستند ولی وجدان می تواند بیداریاخواب باشد.کسانی که وجدان بیداردارند اصطلاحا به انسانهای باوجدان معروفند. وجدان درواقع بخش روحانی وجود انسان است که غیرقابل لمس بوده ولی می توان آن رااحساس کرد.

وقتی انسان برروی بیداری وجدان خود کارکند نه تنها وجدان بیدار می شود که حتی رشد کرده وهرروز افزایش می یابد.یکی از عواملی که دربیداری وجدان به ما کمک می کند وحتی باعث رشد وافزایش آن نیز می گردد ، دعاست.دعا برای دیگران وکسانی که درسختی ومشکلات هستند باعث می شود که وجدان درما بیدار شود وهرچه به این عمل بیشتر ادامه دهیم به بیداری وجدان بیشتری می رسیم.

می توان گفت وجدان بیدار به محبت انسان ارتباط دارد. انسانی که محبت دارد می تواند برای دیگران دعا کند وکسی که دعا می کند محبتش بیشتر می شود ودرنتیجه وجدان دراوبیدار وبیدارتر می گردد،وبرعکس کسی که کینه دارد و محبت نمی کند هرروز وجدان دراو ناپدید گشته و به قولی بی وجدان می گردد.

به عنوان تمرین می توانیم هرروزه زمانی را برای دعا برای دیگران قرار دهیم ؛ این واقعا به رشد روحانی وبیداری بیشتر وجدانمان کمک خواهد کرد ومحبت و عشق در وجودمان افزایش می یابد.

۲ـ با وجدان زندگی کردن چه تاثیری در روابط انسان‌ها دارد؟

با وجدان زیستن تأثیر‌ات روحانی و انسانی بسیاری بر انسان می‌گذارد که می‌توان یکی به محبّت اشاره کرد؛ وقتی کسی دارای وجدانی بیدار می‌شود، با محبّت خواهد‌بود و به دیگران محبّت می‌کند و از کینه و نفرت دور می‌شود، دیگر این‌که به عدالت می‌رسد و فردی عادل می‌گردد و از تجاوز به حقوق دیگران خودداری خواهدکرد.یک انسان باوجدان نمی تواند براحتی به حقوق دیگران تجاوز کند و برای دیگران احترام و ارزش قائل است و کسی که دارای این خصوصیّات گردد نتیجه‌اش این‌است‌که با دیگران در اتحاد و دوستی قرار خواهد داشت و از نظر اجتماعی و محیطی در روابط گرم و دوستی قرار می‌گیرد و در نتیجه باعث رشد و شکوفائی روحانی و استعداد‌های او گشته و انسانی پویا می‌گردد. پس می‌بینیم که داشتن وجدانی بیدار می‌تواند ریشه بسیاری از تحوّلات در زندگی ما باشد. در این‌جا بیائید با هم دعا کنیم و از خداوند قادر بخواهیم که وجدان ما را از حالت خواب و منفعل به حالت بیدار درآورد و کمک کند که پیرامون خود را بهتر ببینیم و اگر وجدانمان با ما سخن گفت آن را سرکوب نکنیم و به ندای درون خود که ندای روح مقدّس خداوند است، گوش دهیم.

۳ـ ایمان به خداوند و وجدان چه ارتباطی با هم دارند؟

ایمان به خداوند با وجدان ارتباط مستقیم داشته و هریک باعث رشددیگری  می‌گردد. کسی که ایمان به خداوند دارد وجدانش نمی‌تواند غیرفعال بماند و هر روز فعال تروبیدارتر می‌گردد و از آن طرف که کسانی که از وجدانی بیدار برخوردارند به رشد ایمانشان کمک می‌شود و هرروزایمانشان قویتر می‌گرددوهریک غذایی برای دیگری هستند و باعث رشد شکوفایی فرد  میگردند.

انسان باوجدان به جهت احساس دلسوزی وترحمی که پیدامی کند بامحبت تر می گردد وهرچه تمرین محبت کنیم درارتباط بادیگران وخداوند به به امنیت و ایمان بیشتری می رسیم.چون ایمان اطمینانی است که به کسی داریم وهرچه اطمینان خالص تر ایمان پاک تر و درست تر می شود.

ماوقتی محبت می کنیم ودلسوز دیگران هستیم آنهابه ما اعتماد می کنند، مانیز متقابلا. البته نمی‌خواهیم این اعتماد با اعتمادی که به خداوند می‌خواهیم داشته باشیم مقایسه کنیم، ولی فرایند وجدان و محبّت و دلسوزی باعث این اعتماد و ایمان می‌گردد.

۴ـ بدون وجدان، جهان به چه شکلی در خواهدآمد؟

در واقع بدون وجدان، جهان تبدیل به جهنم سوزانی می‌شود که قابل زیستن نخواهد بود. من فکر می‌کنم دلیل این‌که امروز انسان به سختی افتاده و با مشکلات مختلف روبه‌رو شده است یکی از نتایج بی‌وجدانی باشد، بی‌وجدانی باعث نابودی، جنگ، بیماری و انواع سختی‌ها می‌گردد. یکی از دلایل این‌که بی‌وجدانی باعث این مسائل می‌شود این‌است‌که تولید خودخواهی می‌کند. انسان بی‌وجدان به مرور زمان دچار خودخواهی بیشتر شده و این روح و روان انسان را مسموم می‌کند. امروز، روح و روان انسان مسموم شده است و این مسمومیت روحانی باید درمان گردد والا باید منتظر بسیاری از مشکلات و بیماری‌های غیرقابل پیش‌بینی باشیم. پس بیائیم با هم برای این دعا کنیم و خود را از مسمومیت روحانی دور سازیم، به همدیگر محبّت کنیم و وجدان خود را با دلسوزی و رحمت و برکت خداوند افزایش دهیم، والّا دست به یک انتحار دست جمعی زده‌ایم و قبل از این‌که کار از کار بگذرد، خود را نجات دهیم و هوشیار باشیم که تنها راه نجات خداوند زنده است، پس به او توکّل کرده و دعا کنیم.

ارسال در فیس بوک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *