چشمداشت

Spread the love

اینجا بشنوید

اوحدی مراغه‌ای شاعر قرن هفتم ﻫ.ق می‌سراید:

تا این دمم زِ مالی و جاهی توقعی          از کس نبود هیچ و کنون هم به سر شود

او معتقد است که بهترین راه زندگی بی‌توقعی است و نمی‌بایست از هیچ‌کس و هیچ‌چیز توقع و انتظاری داشت.

فیض کاشانی، شاعر و عارف دوره صفویه نیز با او هم عقیده بوده و بسیار زیبا و واضح می‌گوید: فقط از خداوند باید چشم یاری و محبّت داشته باشیم و تنها اوست که قابل اعتماد و وفاداری است:

غیر خدا هیچ‌کس مونس جان تو نیست          دست توقع بکشْ فیض، ز خیر کسان

و از آن طرف در کلام خداوند می‌خوانیم که:

خداوند از ما محبّت پایدار می‌خواهد نه قربانی. او خواهان هدایای سوختنی ما نیست بلکه از ما توقع دارد که او را بشناسیم.

خواجوی کرمانی نیز از بی‌وفائی دیگران و روزگار گله داشته و می‌گوید می‌بایست از همه چیز دل بُرید و توقع نداشت زیرا که در هیچ‌چیز ثبات و پایداری نیست همان‌گونه که عمر ما نیز کوتاه است و گذران:

در وفا چشم ندارم که ثباتت باشد             که توقع نتوان داشتن از عمر، ثُبات

حافظ در همین رابطه می‌گوید:

مَگذران روز سلامت به ملامت حافظ            چه توقع ز جهان گذران می‌داری؟

داوود نبی می‌گوید: من همیشه از خداوند انتظار کمک دارم، او مرا از خطر می‌رهاند.

پس می‌بینیم که تنها می‌بایست از خداوند توقع یاری داشته باشیم و کسی را که دوست خود می‌پنداریم تنها باید به او محبّت و عشق بورزیم و چشم خدمت از او نداشته باشیم همان‌گونه که سعدی در گلستان می‌گوید:

گفت ای برادر چو اقرار دوستی کردی، توقع خدمت مدار.

و در دیوان غزلیاتش نیز می‌گوید:

طمع از دوست نه این بود و توقع نه چنین          مکن ای دوست که از دوست جفا نپسندند

هم‌چنین متذکر می‌شود شخصی که رفتاری ناشایست و نادرست درپیش گیرد نبایستی از دیگران و روزگار توقع نیکی و محبّت داشته باشد:

چو بیداد کردی توقع مدار            که نامت به نیکی رود در دیار

ارسال در فیس بوک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *