تنهائی

Spread the love

اینجا بشنوید

غالباً یکی از بیشترین درد‌هائی که انسان‌ها را غمگین می‌نماید، غم تنهائی است. حال با این غم چه باید کرد؟

سعدی شیرازی معتقد است هنگامی‌که با یاد خداوند باشیم هیچگاه احساس تنهائی نخواهیم کرد:

مرا و یاد تو بگذار و کنج تنهائی       که هر که با تو به خلوت بود نه تنهائیست

و یا در جائی دیگر تأکید می‌کند که:

آن نه‌تنهاست که با یاد تو انسی دارد          تا نگوئی که مرا طاقت تنهائی هست

از طرف دیگر حافظ شدیداً احساس تنهائی کرده و از خداوند می‌خواهد که او را از این تنهائی و دوری از معشوق ازلی که همانا خود خداوند باشد، برهاند:

سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی          دل ز تنهائی به جان آمد خدا را همدمی

و داود نبی نیز چنین دعا می‌کند: خدایا بر من رحم کن، بر من رحم کن زیرا به تو پناه می‌آورم. زیر سایه بال‌های تو پناه می‌برم، تا طوفان بلا بگذرد. بر خداوند توکّل نما و نیکوئی کن تا در زمین در امنیّت زندگی کنی. شادمانی خود را در خداوند جستجو کن و او خواهش دلت را برآورده خواهد ساخت.

بیتی است که می‌گوید:

گر در یمنی، چو با منی، پیش منی         گر پیش منی، چو بی‌منی ،در یمنی

بدین معناست که دل و فکر هنگامی‌که با یار باشد تنها نیست چه یار در کنارش باشد چه نباشد و از آن سو بسیارند یارانی که در کنار ما هستند ولی دل و ذهنشان جائی دیگر است و در اینجاست که احساس تنهائی وارد می‌شود.

البته در زندگی دنیوی تنهائی بر ما غالباً مستولی می‌شود همان‌طور که شهریار می‌گوید:

چند بارد غم دنیا به تن تنهائی      وای بر منِ تَنْ تنها و غم دنیائی

حال چه باید کرد؟

کلام خداوند می‌فرماید: از هر طرف تحت فشاریم ولی خرد نمی‌شویم. گاهی دچار شک و تردید می‌شویم امّا تسلیم ناامیدی نمی‌گردیم. آزار می‌بینیم امّا هیچ‌وقت تنها نیستیم زیرا خداوند هر روز تا آخر زمان با ماست.

اگر می‌خواهیم که به خداوند نزدیک و نزدیک‌تر شویم به یاری یاران خداپرست نیازمندیم تا در طی این مسیر تنها نمانیم. همان‌گونه که عطّار می‌گوید:

پیر باید راه را تنها مرو        از سر عمیا درین دریا مرو

ارسال در فیس بوک

3 thoughts on “تنهائی

  1. Rick Atlman discusses the relation between film and music . I didn’t however find it easy to understand film without music. To me music and cinema go together and always have. I surely agree that the two go together. I have always thought for example that scary movies are worth nothing without the music where much deeper level of emotions are found. Even if his points were hard to understand I agree with the influence of music on movies and believe it will be everlasting.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *