محبت به والدین

Spread the love
اینجا بشنوید

نیکی به والدین

عطّار نیشابوری بسیار صریح و زیبا می‌گوید پس از پرستش خداوند دومین امر مهّم خوشنود نمودن والدین است.

فرض حق اوّل به‌جای آوردنست            والدین از خویش راضی کردنست

و حتی در عین حال بدین معنا نیز نظر دارد که خوشنود نمودن والدین شرط اوّل پرستش خداوند است. یعنی هر انسانی که می‌خواهد فرمانبردار و مطیع اراده خداوند خویش باشد می‌باست از طریق ایجاد رضایت و خوشحالی برای پدر و مادر خود به این هدف و مقصود دست یابد.

ویکتور هوگو می‌گوید صالح‌ترین فرزندان آنهائی هستند که با اعمال خود باعث افتخار پدر و مادر خود شوند.

همان‌گونه که سلیمان نبی در کتاب امثالش نیز می‌فرماید: تاج افتخار اشخاص پیر نوه‌هایشان می‌باشند و تاج افتخار فرزندان والدین ایشان.

یکی از ارزشمند‌ترین کارها به‌نظر من توجّه و محبّت به‌جا و صحیح به والدین خود به‌خصوص در هنگام پیری ایشان است. همچنان که ما نیز به چنین  توجّه و محبّتی نیازمند هستیم و خواهیم بود. سقراط حکیم می‌گوید با پدر و مادرت چنان رفتار کن که از فرزندان خود توقع داری.

هر پدر و مادری دوست دارد به فرزند خود نیکی کند و در حد توان و آگاهی خود چنین می‌کند و چه بسیار نیکوست که ما بپذیریم که والدین ما، ما را بسیار دوست دارند و در مورد ما هیچگاه کوتاهی نمی‌کنند و اگر احیاناً گاهی ما چنین احساسی می‌کنیم از جانب آن‌ها در حق ما کوتاهی شده است می‌بایست بدانیم و درک کنیم که تمام والدین در حد توان و درک و فهم خود با فرزندانشان برخورد می‌نمایند.

در این رابطه بیل گیتس می‌گوید: اگر در کارتان موفق نیستید پدر و مادر خود را سرزنش نکنید، از نالیدن دست بکشید و از خطاهای خود درس بگیرید.

ارد بزرگ نیز می‌گوید پدر و مادر زندگیشان را با فروتنی به فرزند می‌بخشند.

ولی یک نکته بسیار مهّم که می‌تواند ما را به احترام و نیکی به والدینمان ترغیب نماید رضایت و خوشنودی خداونداست که به‌واسطه نیکی به والدین حاصل می‌شود چنان‌که عیسی مسیح نیز می‌فرماید ای فرزندان از والدین خود در هر امری اطاعت کنید زیرا این‌کار خداوند را خوشنود می‌سازد.

ریچارد تمپلر نویسنده بریتانیائی می‌نویسد: شما وظیفه دارید در برابر پدر و مادر خود با ادب، سنجیده، شکیبا و دارای روحیه همکاری باشید.

در عین حال لین اِوْلین هاووس نیز می‌گوید: بهترین راهی که یک پدر یا مادر می‌تواند توجّه فرزندش را جلب کند این‌است‌که با آرامش به گفته‌‌هایش گوش دهد.

ارسال در فیس بوک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *