طلاق

Spread the love

اینجا بشنوید
https://www.youtube.com/watch?v=SdIWypXeC0s

خداوند از اوّل خلقت، انسان را به‌صورت مرد و زن آفرید. آن‌ها دیگر دو تن نیستند بلکه یکی هستند پس آن‌چه را که خدا به هم پیوسته است، انسان نباید جدا سازد.

 مولانا بسیار ساده می‌گوید اگر دائماً زن و مرد بر یکدیگر فخر بفروشند و توقع بی‌جا از یکدیگر داشته باشند ازدواج ایشان نتیجه‌ای جز طلاق نخواهد داشت:

تو ناز کنی و یار تو ناز         چون ناز دو شد طلاق خیزد

پس تنها با گذشت یکی از همسران است که ماجرا ختم به صلح می‌شود و اگر هر کدام بخواهند سرگرانی کرده و منم منم نمایند طلاق تنها چاره کار خواهد‌بود.

از طرفی دیگر یادآور می‌شود که در ارتباط بین زن و شوهر می‌بایست مهربانی و لطافت حاکم باشد زیرا با شکستن و رنجانیدن یکدیگر نتیجه فقط جنجال و جدائی و شکست است:

یار است او نه چوب، مشکن او را             چون برشکنی طراق خیزد

خداوند خدای می‌فرماید: من از طلاق نفرت دارم. هم‌چنین از کسی که در حق زن خود ظلم می‌کند. پس مواظب باشید که به همسرتان خیانت نکنید.

به‌هرحال هر شوهری باید زنش را مانند خودش دوست بدارد و هر زنی باید شوهرش را محترم بشمارد.

سنائی با یک طلاق موافق است آن هم طلاق و جدائی از وجود نفسانی خود زیرا که این جدائی از نفسانیات فرصت ورود به عالم معنا و رشد را ایجاد می‌نماید:

تا طلاق وجود خود ندهی             پای در عالم قدم، ننهی

عطّار نیز برهمین عقیده بوده و می‌گوید:

عشق جانان عالمی آمد که موئی در نگنجد            تا طلاق خود نگوئی مرد آن عالَم نباشی

عراقی نیز تأکید می‌کند کسی که دم از انسانیت می‌زند نمی‌تواند در آز و طمع زندگی کند. پس اگر ادعای آدمیت می‌کنی، به کلی می‌بایست دست از حرص و آز برداری:

کی دو عروس را به هم، تاب مشارکت بوَد           یا درِ مردمی بزن، یا سه طلاق، آز ده

و چه جالب است نظر شیخ بهائی که توبه را به عروسی مانند می‌کند که انسان‌ها فقط در ابتدا به آن عروس بله می‌گویند ولی هنگام وصال، این عروس زیبا را طلاق می‌دهند و باز به همان دوران نادرستی و ناپاکی بازمی‌گردند:

ای دل، قدمی به راه حق ننهادی            شرمت بادا که سخت دور افتادی

صد بار عروس توبه را بستی عقد         نایافته کام از او، طلاقش دادی

 

ارسال در فیس بوک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *