پایداری

Spread the love

اینجا بشنوید

باارزش‌ترین و بالاترین استقامت و ثبات قدم چیست؟ خداوند می‌فرماید: کسی که پیروز شود و در انجام اراده من تا به آخر استقامت نشان دهد، قدرت خواهم داد تا بر تمام ملل حکمرانی کند.

 

پس در این‌جا درمی‌یابیم که تنها می‌بایست در انجام اراده خداوند پایدار و راسخ باشیم و همواره در اجرای احکام خداوند و اطاعت و عبادت او مصمم و ثابت قدم باشیم. چنان‌که عطّار می‌گوید:

بده در راه شرعم استقامت         که تا یابم در آن امن و سلامت

او امنیّت و سلامت را در پایداری در راه اطاعت از احکام الهی می‌داند و بس.

 

 

از طرفی دیگر مولانا بر این باور است که استقامت و خویشتنداری در برابر خشم و شهوت روح انسان را تغییر و تحوّل داده و باعث رشد و بلوغ روحانی فرد می‌گردد:

خشم و شهوت مرد را اَحْوَل کند               ز استقامت  روح را مُبْدَل کند

آری، همان‌گونه که خشم و هوسرانی می‌تواند انسان‌ها را کور و نادان کند پایداری و مقاومت در برابر این رفتارهای ناشایست روح انسان را رشد داده و باعث بیداری و بینائی افراد می‌گردد.

 

ولی در هر صورت، این توان پایداری را تنها خداوند است که می‌تواند به انسان عطا کند و انسان بسیار ضعیف‌تر و ناتوان‌تر از آن است که بتواند در برابر این همه وسوسه و امور دنیوی مقاومت نماید چنان‌که در کلام خداوند می‌خوانیم:

وسوسه‌هائی که شما با آن روبه‌رو می‌شوید وسوسه‌هائی است که برای تمام مردم پیش می‌آید، امّا خدا به وعده‌های خود وفا می‌کند و نمی گذارد شما بیش از حد توانائی خود وسوسه شوید. همراه با هر وسوسه‌ای خداوند راهی هم برای فرار از آن فراهم می کند تا بتوانید در مقابل آن پایداری کنید.

 

بله. به قول عطّار نیشابوری تنها قرار گرفتن در کشتی نجات خداوند است که انسان می‌تواند به نجات و پایداری واقعی دست یابد:

در این کشتی نجات و رستگاریست           درین کشتی نجات و پایداریست

البته سعدی شیرازی بسیار جالب می‌گوید وقتی در عشق به خداوند قرار گیریم هیچ دارو و درمانی به ما پایداری نمی‌دهد زیرا کسی که بیمار عشق الهی شد طاقت دوری از او را ندارد:

داروی دل نمی‌کنم کان که مریض عشق شد    هیچ دوا نیاورد باز به استقامتش

عطّار نیز بر همین باور است:

  گرچه ز قوّتِ دل چون کوه پایداری     درویش عشق سرکش چون پیش باد، گَردی

در هر حال طبق کلام خداوند می‌بایست هوشیار باشیم، در ایمان ثابت بمانیم، قوی و جوانمرد باشیم و در رابطه خود با خداوند از قدرت عظیم او نیرو بگیریم.

ارسال در فیس بوک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *