بدزبانی

Spread the love

اینجا بشنوید

خداوند چرا این زبان سرخ را در دهان ما قرار داده است؟ آیا نه این‌است‌که او را تمجید گفته و بستائیم؟

در کلام خداوند می‌خوانیم: از یک دهان هم شُکر و سپاس شنیده می‌شود و هم دشنام! ای برادران این‌کار درست نیست! آیا یک چشمه می‌تواند از یک شکاف هم آب شیرین و هم آب شور جاری سازد؟!

پس طبق این کلام همواره می‌بایست مراقب زبان خود باشیم زیرا به قول سعدی شیرازی این زبان می‌تواند تو را به آتش دوزخ بیفکند:

نگاه دار زبان تا به دوزخت نبرد                   که از زبان بتر اندر جهان زبانی نیست

عیسی مسیح می‌فرماید: هرکس به برادر خود احمق بگوید، مستوجب آتش جهنم است.

دست و زبانی که در ستایش خداوند و برای نفع خلق نباشد به قول سنائی غزنوی به‌جز یک تکه برگ و یک شاخه درخت بیش نخواهد بود:

آن دست و آن زبان که درو نیست نفع خلق       جز چون زبان سوسن و دست چنار نیست

این زبان نه برای بدگوئی و دشنام و رنجانیدن دیگران است بلکه فقط برای حمد و ستایش خداوند بوده و طلب بخشش و توبه جهت گناهان مان. به قول سعدی:

کنونت که چشم است اشک ببار          زبان در دهان است عذری بیار

و در ادامه بر این باور است که سخنوری و نطق نشان آدمیت نیست چنان‌که طوطی نیز سخنگوی زیرکی است:

به حقیقت آدمی باش، وگرنه مرغ باشد            که همین سخن بگوید به زبان آدمیت

کلام خداوند تأکید می‌کند که زبان هم آتش است! در میان تمام اعضای بدن ما زبان دنیائی از شرارت است که همه وجودمان را می‌آلاید و دوران زندگی را به جهنم سوزانی مبدل می‌کند.

سعدی هم طبق کلام خداوند توصیه می‌کند که مراقب کلام و زبان خود باشید که زبان سرخ سر سبز می‌دهد برباد:

زبان ز گفتن و ناگفتی نگه‌دار   که شمع، هستی خود در سر زبانه کند

پس همان‌گونه که کلام خداوند می‌فرماید: آن‌چه که آدمی را نجس می‌سازد چیزی است که از وجود او صادر می‌شود و به زبان می‌آورد. اکنون شما باید خشم و غیظ و بدخوئی و بدگوئی و دشنام را از زبان خود دور سازید و همچون سعدی به جا و شایسته سخن بگوئید:

صدف‌وار باید زبان در کشیدن    که وقتی‌که حاجت بوَد دُرّ چکانی

و یا به قول نظامی:

کم گوی و گزیده گوی چون دُرّ           تا ز اندک تو جهان شود پُر

ارسال در فیس بوک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *