ستیز

Spread the love

اینجا بشنوید

دلایل بسیاری جهت جنگ و ستیز و خون‌ریزی وجود دارد ولی آن‌چه که بیش از همه عامل جنگ و جدال است خواهش‌های نفسانی و حرص و طمع انسان‌هاست چنان‌که کلام خداوند می‌گوید: علّت نزاع‌ها و دعواهائی که در میان شما وجود دارد چیست؟ آیا علّت آن‌ها خواهش‌های نفسانی شما نیست؟ خواهش‌هائی که در تمام اعضای بدن شما در جنگ و ستیز هستند. شما در حسرت چیزهائی هستید که ندارید. برای آن حاضرید دیگران را بکشید. حسد می‌ورزید ولی نمی‌توانید آن‌چه را که می‌خواهید به‌دست آورید، پس با یکدیگر به جنگ و نزاع می‌پردازید.

شیخ بهائی نیز همین را می‌سراید:

عام را خود ز شام تا به سحر    نیست جز خواب و خورد کار دگر

صلح و جنگش برای این باشد            نام و ننگش برای این باشد

حرص و طمع باعث جنگ و جدال می‌شود امّا توکّل نمودن بر خداوند انسان را کامیاب می‌سازد و چنان‌که حافظ می‌گوید دلیل اصلی جنگ مّلت‌ها به‌خاطر ندانستن حقیقت و نشناختن خداوند و ایمان به اوست:

جنگ هفتاد و دو ملّت همه را عذر بنه  چون ندیدند حقیقت ، ره افسانه زدند

کلام خداوند می‌گوید: خوشا به حال شما هرگاه به‌خاطر خداوند مردم از شما روی گردانند و شما را از بین خود بیرون کنند و به شما اهانت کنند و یا به شما دشنام دهند.

آری، بسیاری با ما سر جنگ دارند زیرا که برخدای خود توکّل و ایمان داریم. سعدی شیرازی نیز بر این عقیده بوده که تنها مقصود ما نزدیکی اوست حتی اگر تمام جهان به جنگ با ما برخیزد:

مرا که با تو مقصودی، آشتی افتاد                 رواست گر همه عالم به جنگ برخیزند

و از طرف دیگر به دشمنان تأکید می‌کند هرچقدر جنگ و جدال کنید از جان می‌گذرم ولی از یار نه:

ای رقیب این همه سودا مکن و جنگ مجوی    برکنم دیده که من دیده از او بر نکنم

و هم‌چنان‌که کلام خدا توصیه به صلح‌طلبی کرده و می‌گوید: حتی‌الامکان تا آن‌جا که مربوط به شماست با همه مردم در صلح و صفا زندگی کنید. سعدی نیز بر همین مبنا موافق آشتی و گذشت و عدم خون‌خواهی است:

جنگ نمی‌کنم اگر دست به تیغ می‌برد            بلکه به خون مطالبت هم نکنم قیامتش

تنها جنگ و جدال واقعی و لازم گذشتن از نفس و خواهش‌های دنیوی است. چه زیبا سنائی این مبارزه و کشتن نفسانیات را به نظم درآورده و معتقد است که اگر در جنگ با نفسانیات به‌واسطه توبه پیروز گردیم چه بسیار باید شکرگزار خداوند باشیم زیرا که ستیزی بزرگ و پیروزی‌ ای  بسیار زیبائی است:

نفسْ فرعونست و دینْ موسی و توبه چون عصا          رخ به‌سوی جنگ فرعون لعین باید نهاد

گر عصای توبه، فرعون لعین را بشکند          شکر آن را دیده بر روی زمین باید نهاد

ارسال در فیس بوک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *