رادیو شادکامی

همیشه در خداوند شاد باشید؛ باز هم می‌گویم: شاد باشید
حیا
Spread the love

اینجا بشنوید

بسیاری فکر می‌کنند خجالت و شرم و حیا به یک مفهومند! حال آن‌که اگر عمیقاً به معنای آن‌ها توجّه نمائیم درمی‌یابیم که شرم و حیا امری است زیبا و لازم، ولی خجالت مسأله‌ای است اکتسابی که بر اثر حوادث و جریاناتی پیش می‌آید.

نظامی گنجوی در نصحیت به پسرش می‌گوید:

وآن شغل طلب ز روی حالت         کز کرده نباشدت خجالت

بدین معنا که کاری انتخاب کن که پس از انجام آن درانتها  احساس خجالت و پشیمانی نکنی.

و در کلام خداوند نیز می‌خوانیم تمام کسانی که مرده‌اند زنده می‌شوند. بعضی برای حیات جاودانی و برخی برای خجالت و رسوائی ابدی.

پس به قول ناصرخسرو قبادیانی که در تأکید کلام خداوند می‌گوید: می‌بایست امروز مراقب اعمال و رفتار خویش باشیم که تا فردا دچار خجالت ابدی نگردیم زیرا که در آن روز ستیز و قسم و تلاش هیچ سودی ندارد.

ز فعل خویش باید ساخت امروز       تو را از بهر فردا خویش و پیوند

بترس از خجلت روزی که آن روز       ستیهیدن ندارد، سود و سوگند

همواره ما انسان‌ها به‌خاطر گناهان و اعمال ناشایست خود خجلت زده خداوندیم.

حال آن‌که خداوند عیب‌پوش مهربان همیشه در پی بخشیدن ماست ولی چه کنیم که خود بس خجالت زده‌ایم.

خداوند متعال چنین فرموده است: من همه خطاهایت را خواهم بخشید امّا تو از به یاد آوردن آن‌ها چنان خجالت خواهی کشید که دیگر دهانت را باز نخواهی کرد.

سعدی شیرازی نیز همین مهّم را یادآور شده و توصیه می‌کند که بیائیم پیش از عقوبت توبه کنیم که راه دیگری نیست:

تو خود چون از خجالت سر برآری؟           که بر دوشت بود بار گناهان

     اگر دانی که بد کردی و بد رفت                بیا پیش از عقوبت، عذرخواهان

و حافظ نیز خود را در برابر الطاف و مهر خداوندی خجالت زده می‌داند زیرا که هیچگاه نتوانسته به شایستگی شکرگزار و خادم الهی باشد:

چگونه سر ز خجالت برآورم برِ دوست      که خدمتی به سزا برنیامد از دستم

و از آن طرف چه بسیار زیباست هنگامی‌که در برابر خداوند با شرم و حیا و فروتنانه و خاکسار به‌ عبادت او می‌پردازیم و یا در آن هنگام که در خدمت والدین و استاد خویش به نیکوئی عمل کرده و ایشان از ما قدردانی و تمجید کرده و چهره ما از شدّت شادی و شرم و حیا  گلگون می‌گردد.

ارسال در فیس بوک

Leave a Reply

Translate:

گفتگو

شعروادبیات

قصه

آشپزخانه

دانستنیها

Share on Facebook

3516
Share

ديدگاههاي اخير

Translate »