مثبت‌اندیشی

Spread the love

اینجا بشنوید


www.shadkami.org

سهراب سپهری به سادگی تمام می‌گوید برای زندگی شایسته، چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید. آری، هنگامی‌که به اطراف خویش با نگاهی مثبت نگریسته و خوش بیندیشیم بسیاری از درد‌ها و غم‌ها از ما دور شده و آسوده‌تر خواهیم زیست. آیا هنگامی‌که به درختی تنومند و سرسبز و شاداب می‌نگریم نه این‌است‌که شاخ و برگ‌های زرد و خشک نیز دارد؟ مثبت‌اندیشان و خوش بینان فقط سبزی و طراوتش را می‌بینند و آن دیگران خشکی و زردی‌ اندکش را.

پس طبق کلام خداوند از صمیم قلب و از روی ایمان کامل دل‌های خود را از اندیشه‌های گناه آلوده پاک ساخته و بدن‌هایمان را با آب خالص بشوئیم و به حضور خداوند بیائیم.

چنان‌که مولانا می‌سراید:

ایا ای دل برآور سر، که چشم توست روشنتر          بمال آن چشم وخوش بنگر، که بینی هرچه آن باشد

هنگامی‌که افکار و چشم‌های خود را از منفی‌بافی و دل‌های خویش را از آلودگی پاک سازیم نیک‌اندیش و روشن ضمیر گشته و به آگاهی و خردی دست می‌یابیم که هیچ‌کس مثل ما نداشته. چنان‌که کلام خداوند می‌گوید: خداوند به تو چنان اندیشه‌ای خردمند و بینشی روشن می‌دهد که هیچ‌کس مثل تو نداشته و نخواهد داشت.

در این میان مراقب باشیم که در همین نیک‌اندیشی دچار غرور و نخوت نگردیم که نتیجه آن سرنگونی و سرافکندگی خواهد‌بود و بس. هماهنگونه که حافظ شیرازی می‌گوید:

در آستان جانان از آسمان میندیش            کز اوج سربلندی افتی به خاک پستی

در عین حال او به این نکته نیز توجّه دارد که در پیشگاه خداوند به بلندی‌ها و سختی‌ها میندیش و دل نگران مباش که باعث افتادن و برخاک نشستن تو خواهد گردید.

در این‌جا با توجّه به کلام خداوند که میگوید همشکل این جهان نشوید بلکه به‌وسیله تجدید افکار، وجود شما تغییر شکل یابد تا بتوانید اراده خدا را تشخیص بدهید و آن‌چه را که مفید و پسندیده و کامل است بشناسید، افکار و دید و عقاید را متناسب با اراده خداوند تغییر داده و از تقلید‌های نادرست دنیائی دست برداشته تا به آن‌چه که مفید و پسندیده و کامل است برسیم و از بدبینی و کج‌نگری به امور زندگی و دنیا دست برداریم که این کج‌بینی،  به کج‌روی ما ختم خواهد گردید. رهی معیری نیز زیبا پند می‌دهد:

ای که مأیوس از همه سوئی به‌سوی عشق رو کن         قبله دل‌هاست آن‌جا هرچه خواهی آرزو کن

   تا دلی آتش نگیرد حرف جانسوزی نگوید                  حال ما خواهی اگر، از گفته ما جستجو کن

چرخ کج رو نیست، تو کج بینی ای دور از حقیقت        گر همه کس را نکو  خواهی برو خود را نکو کن

 

ارسال در فیس بوک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *