احترام به فرزند

Spread the love

اینجا بشنوید

طبق کلام خداوند، فرزندان میراثی از جانب خداوند هستند و برکتی که خداوند به انسان عطا می‌کند ما می‌بایست به فرزندان خود به چشم یک برکت و میراث بزرگی نگریسته و بر آنان ارج بسیار بنهیم.

عشق ورزیدن و محبّت به فرزند هم ایشان را و هم والدین را دلگرم کرده و جریان محبّت و آرامش بین همگان جاری خواهد شد.

حال این عشق و محبّت نمودن به فرزندان به این معناست که فقط باید آنان را در مکانی راحت و آسوده قرار دهیم تا به سلطنت رسیده و بر همگان حکمفرمائی نمایند؟! کلام خداوند می‌فرماید: از تأدیب کردن فرزند خویش کوتاهی نکن زیرا او را نمی‌کشد بلکه جان او را از هلاکت نجات می‌دهد. پس طبق کلام خدا محبّت واقعی تأدیب و تربیت شایسته فرزندان همراه با محبّت دلسوزانه است.

پروین اعتصامی معتقد است که فرزندان همچون گنج باارزشی هستند که می‌بایست در نهایت دقّت و تلاش بسیار از این گنج مراقبت کنیم:

من این‌جا چون نگهبانم، تو چون گنج        تو را آسودگی باید، مرا رنج

ولی در ادامه می‌گوید این‌کار در صورتی به نتیجه مثبت خواهد رسید که خود فرزند نیز برای رشد خود تلاش کرده و به پند و نصیحت دلسوزانه والدینش گوش فراداده و در زندگی به‌کار بندد.

نگردد شاخک بی‌بن برومند          ز تو سعی و عمل باید، ز من پند

سعدی شیرازی نیز تأکید دارد بر این‌که می‌بایست از همان دوران طفولیت در فکر تربیت و پرورش فرزندان خود باشیم زیرا که رستگاری و خوشبختی بزرگان در گرو تربیت شایسته ایشان در کودکیشان است. پس والدین باید در تربیت فرزندان خردسال خود بسیار کوشا و دقیق باشند:

هرکه در خردیش ادب نکنند        در بزرگی فلاح ازو برخاست

و کلام خداوند نیز همین است که: فرزند خود را وقتی جوان است تربیت کن، اگر غفلت نمائی زندگی او را تباه خواهی کرد.

نصیحت بجا و شایسته و صد البته با بیانی عاشقانه بسیار مفید بوده و لازم، زیرا هرگونه رفتاری که از افراد سر می‌زند چه بسیار ریشه در برخورد والدین با ایشان در کودکیشان خواهد داشت.

در گلستان سعدی نصیحت پدری به فرزند عابد و شب‌زنده‌دار ولی غیبت‌گوی خود را می‌خوانیم که:

گفت جان پدر، تو نیز اگر بخفتی، بِه از آن‌که در پوستین خلق افتی.

آری والدین می‌بایست به تمامی زوایای وجود فرزند خویش توجّه کرده و هم از لحاظ معنوی و هم مادی در حد توان خود و با ایمان و توکّل بر خداوند در تربیت ایشان کوشش بی‌دریغ نمایند.

ارسال در فیس بوک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *