مهمان‌نوازی

Spread the love

 

اینجا بشنوید


در کلام خداوند می‌خوانیم: همیشه مهمان‌نواز باشید زیرا بعضی‌ها با چنین کاری بدون آن‌که خود بدانند از فرشتگان پذیرائی کرده‌اند.

عطّار نیشابوری نیز در رابطه با این کلام می‌گوید:

از دلم آن سفره را بریان کنم          گه گهی جبرئیل را مهمان کنم

آری، مهمان‌نوازی بسیار زیباست و نیکو که شرقیان نیز به این ویژگی خاص معروفند و معتقدند مهمان حبیب خداست ونان و روزی مهمان را هم خداوند می‌رساند، چنان‌که مولانا می‌سراید:

هم کاسه مَلک باشد مهمان خدائی را               باده ز فلک آید، مردان ثوابی را

و در عین حال روی خوش میزبان بسیار اهمیّت دارد چراکه همگان به روی بازِ میزبان می‌آیند نه درِ باز.

مولوی می‌گوید:

بنگر اندر میزبان و در رُخَش، شادی ببین            بر سر این خوان نشین و کاسه در روغن بزن

سعدی با توجّه به کلام خداوند که می‌گوید: وقتی مهمانی می‌دهی فقرا و لنگان و شلان و نابینایان را دعوت کن. در وصف پسر مرد خسیس می‌گوید:

ز درویش، خالی نبودی درش           مسافر به مهمان‌سرای اندرش
دل خویش و بیگانه خرسند کرد        نه همچون پدر سیم و زر بند کرد

و از طرفی دیگر در همنشینی با هر کسی می‌بایست هوشیار بود، زیرا فقط مهمان‌نوازی و پذیرائی و نشست و برخاست با هر فرد ناشایست و نابابی صحیح نیست و می‌بایست آگاه باشیم که رفتار افراد نادرست در ما تأثیر‌گذار خواهد‌بود و به قول معروف کمال هم‌نشین در ما اثر خواهد کرد. مولانا نیز با توجّه به‌همین نکته می‌گوید:

بر خوان شیران یک شبی بوزینه‌ای همراه شده         استیزه‌رو گر نیستی، او از کجا؟ شیر از کجا؟

و یا چنین می‌سراید:

نارِ خندان باغ را خندان کند              صحبت مردانت از مردان کند

و عطّار نیز معتقد است اگر ما در ایمان و روح خدائی قرار داریم می‌بایست مراقب باشیم که با هر انسان ناپاک و نادرستی هم‌غذا نشویم.

چون مرا روح‌القدس هم کاسه است          کی توانم نان هر مُدْبر شکست؟

و سنائی نیز تأکید می‌کند که اگر با ناآگاهی افراد دنیا‌پرست و مادی را پذیرا باشیم هیچگاه نخواهیم توانست فرشتگان و پاکان را در خانه خود میزبان گردیم.

تا تو را در خاکدانِ ناسوت باشد میزبان        کی توان لاهوت را در خانه مهمان داشتن؟
ارسال در فیس بوک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *