آزادی

Spread the love

اینجا بشنوید

از دیرباز همگان در فکر آزادی و آزادگی بوده‌اند و می‌باشند. بزرگان و شعرا بسیار زیبا و شیوا راه‌های کسب آزادی و آزادگی را بیان می‌دارند. سعدی شیرازی قناعت و جوانمردی را نشان آزادی می‌داند:

قناعتست و مروّت نشان‌ آزادی               نخست خانه دل وقف این دوگانه کند

و هم‌چنین به شخص آزاده توصیه می‌کند که بر آن‌چه دارد قانع باشد و گداصفتی نکند:

گر آزاده‌ای بر زمین خُسب و بس            مکن بهر قالی زمین بوسِ کَس

و حافظ نیز انسان‌های سبک ‌بار و وارسته از دنیا را آزاده می‌داند:

از زبان سوسن آزاده‌ام آمد به گوش          کاندراین دیر کهن، کار سبکباران خوش است

و هم‌چنین او معتقد است که اگر پذیرای سرنوشتی که خداوند برای ما مقدر کرده است باشیم، دیگر از هر درد و غمی رها شده و آزاد می‌گردیم و طبعاً شخصی که بخواهد با سرنوشت مقدر خود بجنگد جز خون دل نصیبی نخواهد داشت:

بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی               خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی

و در کلام خداوند می‌خوانیم که: آری ما آزادیم، زیرا خداوند ما را رهائی بخشید. پس در این آزادی استوار باشیم و نگذاریم که بار دیگر یوغ بندگی به گردن ما گذاشته شود.

و هم‌چنین کلام خداوند تأکید می‌کند که آزادی به معنای بی‌بند و باری نیست: ای برادران ما به آزادی خوانده شده‌ایم ولی نگذاریم که این آزادی به بی‌بند و باری برای ارضای امیال جسمانی ما تبدیل گردد، بلکه با محبّت یکدیگر را خدمت کنیم.

خواجوی کرمانی عشق به خداوند را نهایت آزادی و سرفرازی می‌داند و بس:

خواجو گر عاشقی از همه آزاد باش           زانکه به آزادگی سرو بوَد سرفراز

پروین اعتصامی فروتنی را نشانه آزادگی می‌بیند:

مرا افتادگی آزادگی داد             نیفتاد آن‌که مانند من افتاد

و هم‌چنین او معتقد است که توجّه به نیازهای جسمانی جان انسان را از آزادگی دور می‌سازد:

بار بد از دوش جان فرو نه            آزاده روان تو زیر بار است

جامی نیز در هفت اورنگ خود فروتنی و قناعت را آزادی و آزادگی می‌داند:

به ره حرص شتابنده نکرد      به در شاه و گدا بنده نکرد
داد با این همه افتادگی‌ام       عزّ آزادی و آزادگی‌ام

و در نهایت چنین می‌گوئیم: خداوندا با آزادی کامل زندگی خواهیم نمود زیرا مطیع تعالیم تو هستیم.

ارسال در فیس بوک

2 thoughts on “آزادی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *