جذابیت بیشتراز زیبایی تاثیرگذار است!!؟

Spread the love

جذابیت بیشتراز زیبایی تاثیرگذار است!!؟

روشهای ایجاد جذابیت:

-سکوت : سکوتی که همراه با اعتماد به نفس باشد نه از روی خجالت و عدم اطلاعات و اطمینان

-کنترل امیال نفسانی : شکم پرستی و شهوت پرستی ازجذابیت شخص میکاهد

– ظاهری آراسته و مرتب

-بوی خوش

-تعادل درمزاح وشوخی : کسانیکه همه چیز را به شوخی می گیرند انسانهای جذابی نیستند.

– تبسم و خوشرویی

– گفتگو راجع به مطلبی که خوشایند دوطرف باشد نه فقط شما

– احساس محبت وتوجه به نکات مثبت دیگران نه عیب جوئی و خرده گیری

– ازهمه مهم تر ایمان به خداوند : اشخاص باایمان وخداترس وفروتن وراستگو مورد اعتماد و توجه همگان هستند.

    انسانهای باایمان غالبا تمامی ۸ خصوصیت ذکر شده را، داراهستند.

ارسال در فیس بوک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *