جدول

Spread the love

وقتی مسیر درست را پیدا کردید

روی جدول کلیک کنید

*********

دوستان؛ جدول سودوکوی زیر اصطلاحا جدول سودوکوی غول یا هیولا نامیده می شود. این جدول ۱۶*۱۶ بوده و خانه های کوچکتر آن ۴*۴ می باشد . در این جدول اعداد از ۰ الی ۹ استفاده می شود و حروف از حرف A تا حرف F ؛ لذا حل کردن این جدول با جدولهای قبلی سودوکو تفاوت چندانی ندارد.

در جداول ۴*۴ از حروف A-F و اعداد ۹-۰ تنها می توانید یک بار استفاده کنید. جمع اعداد هر ستون یا ردیف در خانه های ۴*۴ باید یکسان باشد.

جدول سودوکو

پس از حل جدول؛ خانه هایی را که با رنگ سبز مشخص شده اند جدا کرده و با استفاده از اعداد مندرج در این خانه ها تاریخی را برای ما بنویسید که به یک رخداد  اشاره می نماید.

جدول سودوکو

ارسال در فیس بوک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *