تحقیق در باره قدردانی و سپاسگزاری

Spread the love

تحقیق در باره قدردانی و سپاسگزاری

پژوهشگران طی تحقیقات متعددی دریافته اند ،شکرگزاری اثر شفابخشی دارد و سبب طول عمرمی شود
تحقیقات صورت گرفته درمرکز پژوهشی سلامت قلب کالیفرنیا طی بررسی اثرات مثبت سپاسگزاری برسلامت جسمی انسان حاکی است. قدردانی،سپاسگزاری و شکرگزاری درصورتی که آگاهانه انجام شود موجب افزایش فعالیت دستگاه پاراسپاتیک می شود. با افزایش فعالیت این دستگاه فشارهای عصبی و هیجانات منفی که از عمده ترین عوامل بیماریهای قلبی به شمار می آیند ، کاهش میابد
تحقیقات دیگری درهمین رابطه نشان داده است کسانی که تحت عمل قلب قرارگرفته اند و سپاس گزاری را به عنوان یک فریضه دینی انجام می داده اند ؛ تا حدود یک سال بعد از عمل بسیار کمتر از دیگر افراد دچار درد و مشکلات ناشی از پیوند شده اند و احساس خیلی بهتری نیز داشته اند
همچنین در تحقی گسترده دیگری دردانشگاه کنتاکی آمریکا گزارش شد ، اکثر افراد هشتاد سال به بالا که از شادابی و سرزندگی بسیار خوبی برخوردارندو ظاهر جوانتری نسبت به همسالان خود دارند ،افرادی شکرگزار و سپاسگزار می باشند
این تحقیقات نشان داده است که تشکر کردن ، شادی و عواطف مثبتی که در پی آن احساس می شود می تواند تا ۷ سال بر طول عمر فرد بیفزاید
درتحقیقاتی پژوهشگران دریافته اند ، قدر شناسی و سپاسگزاری امری فطری و خود انگیخته است که به سادگی و طبیعی می تواند بروز یابد.کافی است به نگاه ها و لبخند کودکانتان وقتی که هدیه ای برایشان می خرید یا وعده مسافرتی را می دهید یا غذای باب طبعشان را جلویشان می گذارید و یا درآغوششان می گیرید و می بوسید ، بنگرید
سپاسگزاری اکتسابی نیست اما نیاز به مجالی برای بروز خود انگیخته و خودجوش دارد.اگر با تکلف و تعارف آمیخته شود از سادگی و بروز آسانش کاسته می شود و ناخودآگاه برای بیانش نیاز به دلیل و توجیه پیدا کند
        اما اگر بدانیم که افراد سپاسگزار بیش از سایرین شاد؛ سرزنده ،خوشبین و امیدوار هستند و از رضایت فردی بیشتری در زندگی برخوردارند شاید کمتر به دلیل تراشی و توجیه سپاسگزاری ها بپردازیم
همچنین در این تحقیقات مشخص شده است که سپاسگزاری درتعدیل تأ ثیرات ناشی از هیجانات منفی مثل حس رنجش ،کینه ، انتقام ،حرص و طمع بسیار موثر است وبا ایجاد پایداری و مقاومت در موانع و مشکلات نقش حمایت کننده دارد، زیرا عواطف مثبت را درشخص بالا می برد
********************
بینی شما قسمتهای راست و چپ دارد که هر دو قسمت برای تنفس تان بکار میروند، اما در حقیقت دو سوراخ بینی شما متفاوتند و شما میتوانید  این تفاوت را حس کنید. حفره سمت راست بینی، نشانگر خورشید و حفره سمت چپ نشانگر ماه است.
>>وقتی سردرد دارید، سعی کنید که حفره سمت راست بینی تان را ببنیدید و برای تنفس کردن تنها از حفره سمت چپ استفاده کنید. خواهید دید که بعد از پنج دقیقه سردرد شما خوب خواهد شد.
>>اگر احساس خستگی میکنید، برعکس اقدام فوق را عمل کنید. حفره سمت چپ بینی تان را ببندید و تنها از حفره سمت راست بینی تان تنفس کنید. بعد از مدتی احساس میکنید که خستگی شما برطرف شده است.
>>حفره سمت راست بینی شما به گرمی مربوط است و لذا براحتی گرم میشود این درحالی است که حفره سمت چپ بینی تان به سردی مربوط میباشد.
>>تفریباً همه خانم ها از حفره سمت چپ بینی شان تنفس میکنند، بنابراین با سرعت بیشتری خنک میشوند. اما بیشتر پسر بچه ها با بینی سمت راستشان نفس میکشند
>>آیا توجه کرده اید که وقتی از خواب برمیخیزید، کدام حفره بینی تان سریعتر تنفس میکند؟ اگر از حفره چپ تندتر تنفس میکنید، شما احساس خستگی دارید. بنابراین حفره سمت چپ بینی تان را ببندید و برای تنفس از حفره سمت راست خود استفاده کنید، خواهید دید که بسرعت احساس شادابی میکنید.
>>دوست من مستمراً سردرد بدی داشت و مکرراً به دکتر مراجعه میکرد و این سردرد باعث شده بود که حتی نتواند براحتی مطالعه کند و شبها نیز چنین سردردی را حس میکرد
>>او مکرراً قرص های مسکن میخورد اما موثر نبود. تا اینکه تصمیم گرفت از راه تنفس، سردرد خود را بهبود ببخشد. حفره سمت راست بینی اش را بست و سعی کرد از حفره سمت چپش تنفس کند. او مشاهده کرد که در کمتر از یک هفته سردردش بهبود یافت لذا این تمرین را برای مدت یکماه بعد هم ادامه داد. چنین تمرینی برای تنفس کردن و بدون استفاده از قرص های شیمیایی تجربه شده ومفید بوده است.
>>شما هم امتحان کنید. بی ضرر است
ارسال در فیس بوک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *