خشم

Spread the love

[ti_audio media=”1896″]

[ti_audio media=”1897″]

۱ـ چرا خشمگین می‌شویم؟

دلیل خشم عدم رضایت است. وقتی ما از کسی یا چیزی انتظاری داریم و آن برآورده نشود، ناراحت و خشمگین می‌شویم. پس خشم ریشه در توقع و انتظار ما دارد. ما وقتی از کسی یا چیزی توقع کاری را نداریم از انجام نشدنش هم ناراحت نمی‌شویم. این خشم کاملاً طبیعی است ولی باید هشیار باشیم که توقعات و انتظارات خود را بجا و درست کنیم و از هرکس و هر چیزی توقع و انتظار بجا داشته باشیم. توقع و انتظار بجا از شناخت به‌دست می‌آید. مثلاً  ما اگر نسبت به یک اتومبیل شناخت درستی نداشته باشیم، انتظار داریم با ریختن هر سوختی در باکش باید حرکت کند، درصورتی‌که باید بدانیم چه سوختی مصرف می‌کند و دقیقاً همان سوخت را به آن بدهیم و بعد توقع حرکت را از آن داشته باشیم. پس این‌جا می‌بینیم که یک نوع از خشم ریشه در معرفت و شناخت دارد . نوع دیگری از خشم است که ریشه در غرور و نخوت دارد، یعنی انسان مغرور پرنخوت توقع دارد که همگی به او خدمت کرده و اگر دیگران به او خدمت نکنند خشمگین می‌شود. همچنان که مولانا جلال الدین بلخی می‌گوید:

جمله خشم از کبر خیزد از تکبّر پاک شو        گر نخواهی کبر را رو بی‌تکبّر خاک شو

و هم‌چنین در جائی دیگر می‌گوید:

خشم هرگز برنخیزد جز ز کبر و ما و من             هر دو را چون نردبان زیر آرو بر افلاک شو
۲ـ آیا همیشه خشمگین شدن نادرست است؟

خشمگین شدن درصورتی‌که با آگاهی و دانش باشد، خوب است و باید بجا از آن استفاده کرد. تمام احساسات ما همچون خادمین خانه ما هستند. وقتی ما در خانه خود تعدادی خادم داشته باشیم، اگر با آن‌ها به تندی رفتار کنیم، آن‌ها توانائی‌هایشان را از دست می‌دهند و اگر با نرمی زیاد هم رفتار کنیم از ما اطاعت نخواهند کرد. احساسات وجودمان (همچون خشم، حسادت ، شادمانی و غم و …) نیز خادمین وجودمان هستند و باید با آن‌ها با هشیاری و آگاهی مواجه شویم. اگر کامل آن‌ها را در وجودمان از میان ببریم، دچار بیماری شده و اگر آن‌ها را اجازه دهیم که حاکم بر زندگی‌مان شوند هم دچار آسیب شده و زندگیمان تباه می‌شود.

۳ـ بهترین راه‌حل کنترل خشم به‌نظر شما چیست؟

بهترین راه‌حل کنترل خشم، آگاهی است. وقتی ما شناخت داشته باشیم و توقعات و انتظارات خود را از پیرامونمان بشناسیم و بر کبر و غرورمان هم آگاه باشیم، با صبر و شکیبائی و دعا به خداوند می‌توانیم بر آن غالب گردیم. هرچند در ابتدا ممکن است سخت باشد ولی با تمرین و ممارست امکان‌پذیر است.

۴ـ آیا خشم و عصبانیت به یک مفهوم هستند؟

تقریباً به یک مفهوم هستند ولی می‌توانیم بگوئیم خشم حالت برافروخته عصبانیت است. یا حالت حاد عصبانیت خشم نامیده می‌شود.

ارسال در فیس بوک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *