رادیو شادکامی

تنها راه شادکامی از طریق خداوند است

پست هاي مربوط به تاريخ بهمن, ۱۳۹۰:

بیهوده بودن زندگی

بیهوده بودن زندگی

اگر می بینی که برمردم مسکین ظلم می شود و عدالت و انصاف اجرا نمی شود ،تعجب نکن، زیرا
بر هر مامور یک مامور بالاتر نظارت می کند و یک مامور دیگر و عالی تر همگی را تحت نظر خود دارد
شخص پول دوست ،هرگز از پول سیر نمی شود و کسی که طالب ثروت است هرگز به آنچه دلش می خواهد نمی رسد.این نیز بیهوده است. هرقدر ثروت زیاد به همان اندازه خورندگان آن زیاد می شوند.چه چیزی عاید صاحب آن می شود جز اینکه آن را به چشمان خود ببیند ؟ خواب کارگر شیرین است ،چه کم خورده باشد چه زیاد ،اما ثروت شخص دولتمند نمی گذارد که او شبها خواب راحت داشته باشد
مشکل بزرگ دیگری که دراین دنیا دیدم این است که شخصی پول ذخیره می کند تا در آینده از آن استفاده کند، بعد همه اندوخته خود را در یک حادثه از دست می دهد و حتی چیزی برای فرزندانش
بجا نمی ماند. برهنه از مادر به دنیا آمده اند و همانطور برهنه از دنیا می روند و از ثروت خود چیزی را با خود نمی برند
واقعا جای افسوس است که مردم رنج و زحمت بیهوده می کشند، دست خالی آمده اند و دست خالی هم می روند و نتیجه زحمتشان در پی باد دویدن است. تمام زندگی آنها در تاریکی و با درد و رنج
و خشم سپری می شود
به نظر من بهتر است که انسان بخورد و بنوشد و از دوران کوتاه زندگی خود که خدا به او داده و
از آنچه که با کار و زحمت خود به دست آورده است لذت ببرد،چون قسمتش همین است. اگر خدا به کسی ثروت و دارایی می بخشد ،او باید این بخشش خدارا با شکرگزاری بپذیرد و از آن لذت ببرد. چنین شخصی به دوران کوتاه عمر خود فکر نمی کند ، چون خدا دل او را از شادی لبریز کرده است
ارسال در فیس بوک
» ديدگاه ۲

گفتگو

شعروادبیات

قصه

آشپزخانه

دانستنیها

Share on Facebook

This is the home page.رادیو شادکامی0
Share

ديدگاههاي اخير